Onderwijsinstituut Sint Paulus; de bel gaat, tijd voor een nieuwe start

2015 – Het Sint Paulusinstituut is een school voor secundair onderwijs met diverse vestigingen (campussen) in de stad Gent in België. Hieronder is een artikel over het vernieuwingsproject in deze school samengevat dat verscheen in Flandres Synergy’s Ledenmagazine – Nummer 3 – september 2016.

De sociale innovatie

De school heeft teams gevormd die verantwoordelijk zijn voor een community van leerlingen over vakken en leerjaren heen. Voorheen waren de docenten verantwoordelijk voor een vak en een leerjaar.

Aanleiding

De school was is blijven staan terwijl de buitenwereld veranderd is. Het leerlingenaantal is sterk gedaald. De algemene opvatting was: “Nu mogen we echt niet meer stilstaan.” 

Aanpak

De vernieuwing startte met het vormen van een visie: “Samen werken in teams en over grenzen heen durven springen, niet enkel focussen op je eigen vak maar focussen op de Talenten van de leerlingen, Eigentijds durven zijn en durven nadenken over het nut van bestaande zaken, Respect hebben voor zowel de teamcollega’s als voor de leerlingen, en staan voor Kwaliteit en kleine teams die de leerlingen goed kennen, (STERK).”

De moeilijkste en belangrijkste stap was het vinden en realiseren van een passende structuur. De vraag was: binnen welke structuur kan een team de leerlingen vier jaar lang volgen? Moet de teamindeling dan gekoppeld worden aan campussen, graden (leerjaren) of studiedomeinen? Uiteindelijk is er een hybride structuur uitgekomen met op de drie campussen een team voor een brede eerste graads en vier teams voor de vier domeinen voor zowel de 2e als de 3e graads; de laatste vier teams kunnen verspreid zijn over twee campussen.

De volgende stap was het vormen van de teams. De leerkrachten werden toegewezen op basis van complementariteit. Er was wel wat weerstand in het begin maar dat had meer te maken met onzekerheid. De meerderheid heeft er zin in.

Het veranderingsproces vond plaats in een project met Flandres Synergy en er was (of is nog steeds) in dat kader ook een lerend netwerk met andere scholen.

Resultaten

Het artikel vermeldt geen resultaten. Daarvoor had het project ook nog niet lang genoeg geduurd op het moment dat het artikel werd geschreven.

Volgens de directeur is het de bedoeling dat er uiteindelijk betere kwaliteit onderwijs wordt geleverd en niet meer uren gemaakt worden door de leerkrachten. 

Lessons learned

Het lerend netwerk met andere scholen werkt heel goed. Ze hebben bijvoorbeeld van een andere school geleerd dat de teams niet te groot mogen zijn, maximaal 15 à 17 mensen.

Referentie

Moerenhout, Ann. ‘De bel gaat, tijd voor een nieuwe start.’ In Flandres Synergy Ledenbulletin – Nummer 3 – september 2015. Flandres ynergy Inspireert, Goede praktijken. Het artikel is als bijlage toegevoegd.