Omdat het werkt! Leren en Organiseren met sociale media, 11 cases

2012 – De LOSmakers hebben een casusboek geschreven over  het gebruik van sociale media in situaties van leren, trainen, coachen en opleiden. LOS staat voor Leren en Organiseren met Sociale media.

Het boek geeft 11 praktijkvoorbeelden over hoe sociale media een rol kunnen spelen bij het delen en ontwikkelen van ervaringen en inzichten binnen en tussen organisaties. Het  gaat om kennismaken met sociale media in de Nederlandse en Vlaamse context, met enkele uitstapjes in een breder, internationaal verband. Het gebruik van sociale media kan een toegevoegde waarde zijn voor de manier waarop kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. Het boek bevat een leeswijzer die een overzicht geeft over welke cases relevant zijn voor specifieke doeleinden zoals het gebruik van  sociale media binnen netwerken en community’s, binnen organisaties, binnen een leertraject en binnen specifieke sectoren.

De casussen in dit boek zijn zo geschreven dat ze zelfstandig van elkaar gelezen kunnen worden. Daarnaast worden ook crossanalyses gemaakt waarin bepaalde terugkerende observaties geanalyseerd worden, bijvoorbeeld over de ontwerpprincipes van het gebruik van sociale media. In het boek proberen de schrijvers antwoord te geven op een aantal vragen zoals:

  • Wat zijn de leidende en werkzame principes van sociale media voor succesvol leren?
  • Wat betekent dat voor een ontwerper of facilitator van leer- en veranderprocessen?
  • Hoe kies je de juiste tool?
  • Welke rol vervult een facilitator?
  • Wat betekent het leren en werken met sociale media voor de deelnemers van een leertraject?
  • Waar ligt de meerwaarde van het gebruik van sociale media?


Verwijzing

Het boek ‘Omdat het werkt!’ van De LOSmakers (isbn: 978-90-815418-0-0) is gratis te downloaden van hun website: www.losmakers.nl. Tevens is het boek opgenomen in de bijlage.

Steekwoorden

Sociale innovatie, slimmer werken – organisatie, externe samenwerking

Bron: Boeken