Omarm onzekerheid

Technici van de toekomst: onvoorstelbaar adaptief in een onvoorspelbare wereld

2021 – een multidisciplinair consortium van onderzoekers (van HS Saxion en TU Twente) heeft samen het begrip adaptief vermogen uiteengerafeld en gespecificeerd. Zij deden dat in een project in opdracht van Tech Your Future, Centre of Expertise TechniekOnderwijs.

Dit onderzoek heeft geleid tot drie belangrijke opbrengsten: 1.) Een veel preciezer inzicht in het veelzijdige concept ‘adaptief vermogen’, 2.) Drie expliciete verbetermogelijkheden ten aanzien van adaptief vermogen en 3.) Een concrete lijst van interventies die het adaptief vermogen van studenten en medewerkers stimuleert.

 

Methode

De onderzoekers hebben de volgende activiteiten ondernomen:  1.) Een verkenning van bestaand onderzoek naar adaptief vermogen, 2.) Twee casestudies binnen techniekonderwijs waarin wordt gewerkt aan het stimuleren van adaptief vermogen, 3.) Een casestudie van een IT-organisatie

waarin wordt gewerkt aan het verhogen van adaptief vermogen van medewerkers, en 4.) 42 interviews met studenten, docenten en werkveldbetrokkenen in leeromgevingen op het snijvlak van

onderwijs en werkveld (hybride leeromgevingen) waarin wordt gewerkt aan adaptief vermogen.

 

Drie kerndimensies

De studie leverde drie kernelementen van adaptief vermogen op:

(1.) Flexibiliteit, (2.) Pro-activiteit, (3.) Veerkracht,

 

Cases

De casestudies werden uitgevoerd bij:

  1. Saxion – Smart Solutions Semester
  2. UT – RESTS (Reflection on Ethics Science and Technology in Society)
  3. TRIMM, een IT-bedrijf

De algemene onderzoeksvraag bij deze studies, was: ‘Hoe geven deze instellingen vorm aan ‘flexibiliteit’, ‘veerkracht’ en ‘proactiviteit’’ ?

 

Referentie

Luuk Collou, Ciano Aydin, Miriam Cents, Stephan Corporaal, Amber Kornet, Sjoerd Peters, Ida Rust, Patrick Schutte, Stijn Visschedijk, Irene Visscher-Voerman en Kariene Woudt-Mittendorff: Omarm onzekerheid! Technici van de toekomst: onvoorstelbaar adaptief in een onvoorspelbare wereld’. (2022) Tech your future, Centre of Expertise TechniekOnderwijs.