Occupational Safety and Health Staging Framework for Decent Work

2022 – Een werkgroep van de International Commission on Occupational Health heeft de kwestie van waardig werk en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) aangepakt met als doel een handleiding te maken voor beroepsbeoefenaars, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en autoriteiten.

Doel 8 van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling voor 2030 richt zich op waardig werk (‘Decent Work’). Het is nuttig om de veiligheids- en gezondheidsaspecten van doel 8 op het werk te benoemen, aangezien ze betrekking hebben op de vier pijlers van waardig werk: het scheppen van banen, sociale bescherming, rechten van werknemers en sociale dialoog.

Dit artikel presenteert die handleiding, die gebaseerd is op een literatuuronderzoek en de inzichten van de werkgroep zelf. Het raamwerk omvat de kruising van de pijlers van fatsoenlijk werken (werkgelegenheid creëren, sociale bescherming, rechten van werknemers en sociale dialoog) met nieuwe en opkomende gevaren en risico’s: nieuwe technologieën en nieuwe vormen van werk; demografie (vergrijzing en geslacht); globalisering; informeel werk; migratie; pandemieën. De handleiding is ook gericht op het realiseren van OSH-beleid en beleid in verband met klimaatverandering. Het OSH-veld zal een bredere focus nodig hebben om de toekomst van waardig werk aan te pakken. Deze focus moet rekening houden met de behoeften van werknemers in termen van hun welzijn. De handleiding markeert een startpunt voor de OSH-gemeenschap voor het bevorderen van fatsoenlijk werk.

Referentie

Schulte, P.A.; Iavicoli, I.;Fontana, L.; Leka, S.; Dollard, M.F.; Salmen-Navarro, A.; Salles, F.J.; Olympio, K.P.K.; Lucchini, R.; Fingerhut, M.; et al. Occupational Safety and Health Staging Framework for DecentWork. Int. J.Environ. Res. Public Health 2022, 19,10842. https://doi.org/10.3390/ijerph191710842

Academic Editors: Paul B. Tchounwou and Yasushi Suwazono, Published: 31 August 2022