Nu is het moment voor sociale innovatie

2009 – De uitdagingen waar het bedrijfsleven voor staat zijn groot. ‘De situatie is ongekend. Nog nooit werden hele sectoren onverwacht en buiten hun schuld zo plotseling geconfronteerd met een gigantische vraaguitval’, constateert directeur arbeidsvoor-waardenbeleid mr. Hans van der Steen van werkgeversorganisatie AWVN. Tegelijkertijd stelt hij vast dat de markt op redelijk afzienbare termijn weer zal aantrekken. Personeel dat nu niets om handen heeft, zal in de nabije toekomst weer hard nodig zijn. Wat is op zo’n moment de beste strategie? Minister Van der Hoeven van Economische Zaken benadrukt keer op keer dat de innovatie bij bedrijven niet onder de crisis mag lijden, want, ‘Innovatie betekent big business. Innovatiekracht is concurrentiekracht.’

TNO’er dr. Fietje Vaas, manager van het programma ‘Innovatie die werkt’, is het daar van harte mee eens. Innovatie helpt om te overleven en om in vorm te komen voor na de crisis. Bedrijven waar een sociaal innovatief klimaat heerst hebben de beste kansen de economische storm te overleven.

Het volledige artikel Nu is het moment voor sociale innovatie (2009) van A. Wolthuis uit TNO Magazine april 2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: sociale innovatie en crisis