Normet; ondergrondse mijnbouw en tunnelbouw

2013 – Normet in Iisalmi in Finland biedt geavanceerde oplossingen voor geselecteerde klantprocessen in ondergrondse mijnbouw en tunnelbouw.
Tot vijf jaar geleden heeft het bedrijf voor de ontwikkeling van zijn markt op de lokale agenten en franchisers gesteund  maar toen  realiseerde het zich dat de grote groei alleen mogelijk was als ze deze netwerken overnamen en zelf de marktkansen op deze opkomende markten zouden ontwikkelen. De bouwsteen voor deze strategie was: sociale innovatie.

De innovatie
Normet heeft geïnvesteerd in dialoog en consistentie van beleid.
Via een hele reeks van nieuwe communicatiemethoden was het bedrijf in staat om niet alleen de boodschap naar de werkvloer te brengen,  maar ook van de werkvloer naar de top.
Het bedrijf staat ook op consistentie van beleid  want ze hebben snel geleerd dat de waarden van de organisatie expliciet moeten zijn, gecommuniceerd moeten worden en ingebakken zijn in alle niveaus van de onderneming.

Resultaten
Normet profiteert nu van een overvloed aan nieuwe innovatieve ideeën over marktkansen, verbetering van processen en producten.
En alle mensen bij  Normet dragen de waarde-kaart met zich mee. Iedereen weet wat belangrijk is voor het bedrijf, waarom dit zo is en hoe ze kunnen bijdragen aan het verwezenlijken ervan.
Het aantal mensen die werkzaam zijn voor  Normet is verdrievoudigd  tot 1000 en de omzet is verviervoudigd binnen vijf jaar.

Aanpak
Normet had deze resultaten ook  kunnen bereiken met andere middelen, maar sociale innovatie heeft de gewenste verandering versneld. Normet heeft ook andere wegen bewandeld, maar bij de eerste stappen, ervoeren zij dat top – down management geen consistentie in beleid had opgeleverd en dat een heleboel nieuwe ideeën van de werkvloer bleven liggen.

Thema : Dynamisch managen, innovatie en innovatievermogen
Sector : bouw
Bron : Case