NL-Next: Nederland op koers naar 2027

https://www.ncsi.nl/kennisdatabase/drafts/documents/overheidspublicaties/nederland_op_koers_naar_2027/nl_nxt_nederland_op_koers_naar_2027.doc/nl_nxt_nederland_op_koers_naar_2027-1.png

NL-NXT: Nederland op koers naar 2027

Innovatieplatform

2006

ISBN: 90-74948-03-0

50 pagina’s

 

Het Innovatieplatform heeft vorig jaar zijn lange termijn wensbeeld beschreven: NL 2027. Het schetst daarin een Nederland dat internationaal meedoet, wetenschappelijk en economisch. Een land waar een hoof niveau van welvaart en welzijn samengaan, waar we duurzaamheid nastreven en de economische kansen benutten die dit biedt.

Innovatie is hiervoor een sleutelwoord. Sinds 2003 heeft het Innovatieplatform een groot aantal acties genomen en adviezen uitgebracht om de innovatiekracht van Nederland te versterken. Er zijn onder meer adviezen uitgebracht over het verbeteren van onderwijs, het extra investeren in onderzoek, het versterken van economische sectoren waarin we unieke kansen hebben en het innoveren van de overheid. Om van Nederland een koploper in de Europese kenniseconomie te maken is immers op veel gebieden verbetering nodig. De eerste stappen zijn inmiddels al gezet en er is steun voor de bijbehorende investeringen en maatregelen, zoals verwoord in de Kennisinvesteringsagenda.

Dit boek geeft een overzicht van de voorstellen van het Innovatieplatform en van de acties die in gang zijn gezet. Innovatie is een zaak van lange adem. Er is veel bereikt, maar er blijft ook nog veel te doen. U vindt in dit boek beelden van hoe ons land er over tien en over twintig jaar uit kan zien. Het is van groot belang steeds onze verbeelding te blijven gebruiken, vandaar ook de tekeningen en opstellen van kinderen in dit boek. Verbeelding, maar ook verstand is nodig op koers naar 2027. Belangrijk is dat de partijen die elkaar in het Innovatieplatform hebben gevonden – bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid – elkaar blijven vasthouden.

De publicatie NL-Next: Nederland op koers naar 2027 (2006) van het Innovatieplatform is te vinden in de bijlagen.

Keywords: overheid & sociale partners