Nieuwsflits Duurzame arbeidsproductiviteit Maakindustrie

2014 – In deze Nieuwsflits, uitgave van Het TNO team Arbeidsproductiviteit Industrie wordt een aantal cases besproken die door het team zijn begeleid.  De rode draad die door de diverse cases loopt is verbeteren van de productieprocessen en daarmee van de resultaten door het betrekken van de medewerkers. Het betreft hier steeds MKB bedrijven.

Van Rijsoort Buigwerk is een voorbeeld van een bedrijf  dat door het toepassen van door het personeel bedachte verbeteringen zijn omsteltijden met 20% kon reduceren met een besparing van 85.000 euro als gevolg. En tevens heeft die ervaring dat het personeel het vermogen heeft om samen problemen op te lossen, de concurrentiekracht van het bedrijf verhoogd.

Bij INTOS interieurmakers werden de voorbereiding en de realisatie van de orders gestroomlijnd alsmede de inrichting van de werkplekken en de materiaal locaties verbeterd. Het bedrijf kan nu LEAN verder implementeren in de rest van de organisatie.

Het bedrijf Movexx Veenendaal heeft met TNO een nieuw fabriekspand ingericht en ten behoeve daarvan eerst het huidige montageproces in kaart gebracht en geoptimaliseerd. In het nieuwe assemblageproces is de handeling orderpicken geëlimineerd.

Vekon in Made maakt klant specifieke elektromechanische producten in kleine series. Samen met het personeel werd een verbetering van het proces ontwikkeld van batches naar one-piece flow. De doorlooptijden zijn nu korter er is meer flexibiliteit naar de klant toe en dat tegen minder kosten. De commercieel directeur ziet nog veel meer verbetermogelijkheden bij een modulaire benadering vanaf ontwikkeling (met de klant) tot en met productie en levering.

Bij Sanovo Staalkat was het streven de doorlooptijd te verkorten en de (faal)kosten te reduceren. Met het personeel samen is het montageproces geanalyseerd.

Variass ontwikkelt en assembleert elektronica en mechatronica. Met TNO ontwikkelde het personeel een nieuwe aanpak. Voordat een nieuw product in productie wordt genomen wordt er door een team bestaande uit mensen van een verschillende discipline op gestructureerde wijze naar het product gekeken en wordt het product  virtueel gebouwd. Op basis van die ervaring wordt eventueel het productontwerp aangepast en worden de risico’s in het productieproces onderkend en waar mogelijk gereduceerd.

Tolsma Tankbouw heeft de bouw van tanks gestroomlijnd. Het personeel heeft met TNO een analyse van de productmix gedaan en de product-proces matrix toegepast.  Ze zullen nu een beter resultaat  boeken door onder meer minder order picken, efficiënter monteren en eenvoudiger vastleggen van werkmethodes.

Referentie

De Nieuwsflits Duurzame arbeidsproductiviteit van januari 2014 is opgenomen als bijlage.

Thema’s: Flexibel organiseren, MKB, Slimmer werken

Sector: Maakindustire/ High tech, smart material

Bronnen: multimedia, cases