Nieuwe vormen van werkorganisaties

Nieuwe vormen van werkorganisaties; Trends 2001-2004-2007

STV-Innovatie & Arbeid verricht praktijk- en beleidsgericht onderzoek voor de Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden over technologische innovatie, organisatieverandering en nieuwe arbeidsvormen. De dienstverlening staat borg voor de verspreiding van bruikbare resultaten in fabrieken, kantoren en instellingen.

Om de drie jaar peilt STV-Innovatie & Arbeid de toepassing van nieuwe vormen van bedrijfs- en organisatieconcepten. Dit TOA-onderzoek (Technologie – Organisatie – Arbeid) vertrekt van een brede kijk op innovatie: naast proces-, product- en dienstinnovatie staat organisatie-innovatie centraal. Ook de inzet van arbeid of het personeelsbeleid, als antwoord op deze innovatie of als bron ervan, komt aan bod.

De TOA-screening gebeurt aan de hand van een telefonische enquête bij een representatief staal van alle ondernemingen en organisaties in Vlaanderen. De pragmatische aanpak leidt tot een hoge respons en duidelijk interpreteerbare cijfers. Door de geplande driejaarlijkse edities (2001, 2004, 2007, 2010…) is dit onderzoek een uniek instrument om de brede innovatieve en organisatorische verschuivingen in de Vlaamse economie in kaart te brengen. Het blijft vanzelfsprekend een ‘helikopterbeeld’; voor detailverschuivingen of meer nuances is ander type onderzoek nodig.

Deze brochure gaat in op de belangrijkste trends uit de periode 2001-2007. De gegevens hebben betrekking op ondernemingen en organisaties met minstens tien werknemers. Tenzij anders vermeld, komen zowel de industrie en de dienstensector als het onderwijs, de overheid en de socialprofit aan bod. De trends worden onderverdeeld in drie groepen: technologie en innovatie, organisatiestructuur en de inzet van arbeid. Tot slot worden de motieven voor en hindernissen bij organisatieverandering.

Zie de bijlagen voor de brochure Nieuwe vormen van werkorganisaties; Trends 2001-2004-2007 van STV-Innovatie & Arbeid (2008).