Nieuwe verbindingen. Sociale innovatie – inzichten en vergezichte

2011 – Het boekje Nieuwe Verbindingen van het Kenniscentrum voor sociale innovatie van Stenden Hogeschool legt, zoals de titel al zegt, verbindingen tussen de vele stromingen en initiatieven op het gebied van sociale innovatie. Een aantal invalshoeken worden verkend, gebundeld en verbonden. Het doel is een (gedeeltelijk) overzicht te krijgen van manieren waarop een werk- en leefklimaat gecreëerd kan worden waarin mensen zich maximaal kunnen ontplooien.

Tien inzichten
Allereerst de verkenning. Aan het woord komen vertegenwoordigers van 10 inzichten en/of initiatieven: Mindmeeting, duurzame inzetbaarheid, generatie Y, Digi-huis, sociocratie, Great place to live, het nieuwe werken/slimmer werken, Rijnlands organiseren, society 3.0 en iedereen elke dag plezier. Heel kort geven zij hun visie op sociale innovatie weer.

Uitwisseling
Wat hebben deze visies op sociale innovatie met elkaar gemeen? Overlappen ze, vullen ze elkaar aan of lopen ze sterk uiteen. In twee bijeenkomsten voeren de vertegenwoordigers van de verschillende visies een informeel gesprek.

Zeven vergezichten
In de vergezichten komen voorvechters voor sociale innovatie aan het woord uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Hun visies zijn niet altijd terug te vinden in geformaliseerde stromingen, maar zeker de moeite waard.

Bronverwijzing
Het boek Nieuwe verbindingen, sociale innovatie – inzichten en vergezichten (2011) van het kenniscentrum voor sociale innovatie van Stenden Hogeschool is opgenomen in de bijlage.

Keywords: Sociale Innovatie