Nieuw Organiseren. Op weg naar andere vormen van organiseren en samenwerken.

Nieuw Organiseren. Op weg naar andere vormen van organiseren

2019 –  Jan de Jonge en Harro Labrujere hebben op basis van hun adviespraktijk een boekje gemaakt over Nieuw Organiseren. Ze behandelen doel en principes, de aanpak van en instrumenten voor het veranderingsproces en de implicaties voor onder andere de organisatie van het werk zelf, management, staf en medezeggenschap.

 Doel en principes
De auteurs vertrekken vanuit de gedachte dat de bestaansgrond van een organisatie is: iets voor elkaar krijgen wat je in je eentje niet lukt. Het doel in termen van een waarde toevoeging (voor klanten, de samenleving en de planeet), staat steeds voorop; alle beslissingen en handelingen dienen daaraan congruent te zijn.
De leidende principes zijn: 1) vertrouwen, 2) verantwoordelijkheid en 3) verbinding.

Mens en organisatiebeelden
Nieuw organiseren is het ontwikkelen van een sociale gemeenschap waarin mensen zich kunnen inzetten voor een gemeenschappelijk doel. Het is een lerende gemeenschap.
Het beeld van een organisatie als machine moet verlaten worden en er is geen sprake van ‘human resources’ maar van mensen die samenwerken. Sturing op metertjes en KPI’s leidt af van waarde toevoeging voor klant en maatschappij.

Werken in teams
Het werk wordt verricht in teams met zo groot mogelijke autonomie. Management verandert in leiderschap. De leider is dienstbaar aan zijn mensen en coacht hen richting waarde toevoeging en geeft feedback. De functie van de stafafdelingen verandert richting ondersteuning en feed back geven en vermindert omdat veel van hun taken in en door de teams zelf worden vervuld.

Nieuw toezicht en medezeggenschap
Moderne raden van toezicht werken op basis van vertrouwen, niet op basis van kengetallen. De vertegenwoordigende medezeggenschap wordt vervangen door directe participatie, deels via social media en digitale discussie platforms.

De aanpak
Nieuw organiseren ontwikkelt zich in een gezamenlijke expeditie; met zijn allen worden ideeën ontwikkeld en tot leven gebracht. Men gebruikt werkvormen die een appèl doen op de creativiteit van mensen. De aanpak volgt het model van Large Scale Interventions (LSI), wat een verzamelnaam is voor werkvormen met participatie van alle betrokkenen als uitgangspunt. 

Referentie
Jonge, de Jan en Labrujere, Harro. 2019. ‘Nieuw Organiseren. Op weg naar andere vormen van organiseren’. Groningen: Nieuw Organiseren. De tekst van het boekje is opgenomen als bijlage. Zie ook: www.nieuworganiseren.nl 

Thema: Flexibel organiseren, Dynamisch management en Leiderschap
Sector: n.v.t
Bron: boek, multimedia