Niet speculeren maar aan het werk

2016 – In het Dagblad van het Noorden zegt Frank Pot dat het geen zin heeft om te speculeren over de gevolgen van technologische vernieuwing zoals robotisering. Het is zinvoller de bedrijfsorganisatie rijp te maken om de kansen van nieuwe technologieën te grijpen.

Pot schetst ook de geschiedenis van de discussie over technologische ontwikkelingen en de gevolgen voor de kwaliteit van de arbeid en de werkgelegenheid. Die begint in met discussie over de lopende band aan het begin van de vorige eeuw waarover Theo van der Waerden een proefschrift schrijft in 1911.

Referentie

Dick Offringa, ‘Niet speculeren maar aan het werk’ in het Dagblad van het Noorden. 2 juli 2016, p. 36

Van het artikel is een kopie in pdf. als bijlage opgenomen.