Newco Europe

2014 – Newco Europe BV in Moerdijk is leverancier van non food producten aan Benzinestations en Doe het Zelf zaken. Het bedrijf is marktleider voor de Benelux. Er werken 43 medewerkers. Newco is een platte organisatie. Het bedrijf wordt geleid door een directeur en er zijn vier afdelingen met aan het hoofd een manager: logistiek, verkoop, inkoop en een ondersteunende afdeling.

Sociale innovatie
Newco Europe is in de eerste plaats georganiseerd vanuit rollen en niet zozeer vanuit functies. De directeur overlegt met betrokkenen over de strategie en de inrichting van de organisatie en van het werk. Van de medewerkers wordt verwacht dat ze teamplayers zijn en als team garant staan voor de kwaliteit van het werk. De manager heeft de rol het team bij elkaar te houden.
1,5 Jaar geleden is samen met het management een traject ingezet gericht op het stimuleren van ondernemerschap. Daaruit is naar voren gekomen dat iedereen meer moest worden aangestuurd op eigen verantwoordelijkheid. Medewerkers worden gefaciliteerd en gestimuleerd om naar eigen inzicht hun werk te organiseren en zelf besluiten te nemen. Bij problemen bijvoorbeeld in de orderpickstroom, leren de medewerkers om het probleem zelf aan te kaarten en te analyseren en in overleg met collega’s en management verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Aanpak
Leidinggevenden sturen aan en geven consequent de ruimte aan medewerkers om hun werk samen te organiseren. De communicatie is open en direct. Medewerkers leren met elkaar te overleggen als iets slecht geregeld is of iemand zich niet aan afspraken houdt.
Er worden regelmatig functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd en de medewerkers krijgen de mogelijkheid om een opleiding te volgen. Er zijn doorgroeimogelijkheden in bedrijf en in het moederbedrijf.

Resultaten
De leverbetrouwbaarheid van het bedrijf is verbeterd. Iedereen kan ideeën kwijt en er is een goede samenwerking. Er is weinig verloop.

Randvoorwaarden
Open communicatie op alle niveaus is een belangrijke randvoorwaarde. Medewerkers moeten goed en tijdig worden geïnformeerd over allerlei aspecten die hun werk aangaan. Daarbij moeten goede afspraken worden gemaakt over de organisatie van het werk. Ondernemend gedrag is vooral een kwestie van cultuur. Het management moet daarbij vasthoudend en consequent zijn: initiatief stimuleren en niet bestraffen wat mensen naar eer en geweten hebben gedaan. Het is van belang resultaten te benoemen, bijvoorbeeld als er een grote klant bij komt.

Referentie

De casebeschrijving is overgenomen van de website: www.socialeinnovatiebrabant.nl. zie ook de website van het bedrijf: www.newco-europe.com

Thema’s:  Intrapreneurship, MKB, Teamwerken, Zelfsturing

Sector: Retail

Bron: Case