New Worlds of Work - meetinstrument

2014 – New Worlds of Work is een set aan wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten van de Rotterdam School for Management (RSM), Erasmus Universiteit waarmee organisaties een bedrijfskundige analyse kunnen maken van de wijze waarop medewerkers (en hun leidinggevenden) verschillende werkgerelateerde aspecten waarderen. Daarnaast wordt met het meetinstrument ook de gepercipieerde performance op de dimensies People (arbeidstevredenheid, work-life balance), Profit (flexibiliteit, innovatief werkgedrag en productiviteit) en Planet (duurzaam werk- en reisgedrag) onderzocht. Het instrument wordt idealiter voorafgaand aan invoering van Het Nieuwe Werken ingezet (voormeting) en vervolgens na introductie van Het Nieuwe Werken (nametingen). Het instrument is modulair opgezet, dat wil zeggen dat er gekozen kan worden bepaalde aspecten wel of niet in de analyse mee te nemen. Ook wordt met het instrument onderzocht welke werkdimensies bijdragen aan (verbetering van) performance.

Meer informatie Zie bijlage of neem contact op met:
Dr. Marcel P.A. van Oosterhout, Projectmanager
E-mail: moosterhout@rsm.nl
Web RSM: https://www.rsm.nl/mvanoosterhout

Thema’s: Het Nieuwe Werken, Meetinstrumenten
Sector: alle
Bron: Sociale media