New models of high performance worksystems

Dit rapport bespreekt de uitkomsten van een gedetailleerd onderzoek onder middelgrote en grote bedrijven in de maak- en dienstenindustrie in Ierland. In dit onderzoek is gekeken naar de toepassing van high performance worksystems, de aard van het management in de praktijk en is onderzocht in welke mate deze managementpraktijken zijn gerelateerd aan organisationele prestaties.

Waarom is dit sociale innovatie?

Een high performance work system (HPWS) is een set van HR praktijken gericht op het optimaal benutten van het arbeidspotentieel door het maximaliseren van de informatiestroom en de vaardigheden en motivatie van de medewerkers.

Aanpak

Het oorspronkelijke model onderzocht alleen de standaard set factoren die aanwezig zijn bij HPWS en vallen onder human resource management (HRM). De onderzoekers hebben dit echter verbreed om niet alleen te kijken naar HRM, maar ook naar samenwerkingsverbanden op de werkvloer, flexibele werksystemen en gelijkheid en diversiteit op de werkvloer.

Resultaten

De resultaten van het oorspronkelijk model van HPWS bevestigen wat eerder onderzoek van het NCPP al had bewezen: strategisch HRM heeft zeker invloed op de prestaties van het bedrijf, zoals arbeidsproductiviteit, innovatie en het welzijn van het personeel. De nieuwe bevindingen laten echter zien dat andere factoren, zoals diversiteit en gelijkheid, significant verbonden zijn met arbeidsproductiviteit, innovatie en verminderd personeelsverloop. Wanneer bedrijven zich meer richten op de genoemde aspecten van HPWS dan kunnen zij hun prestaties aanzienlijk verhogen.

Zie voor het volledige rapport New models of high performance worksystems (2008) van P.C. Flood et al. de bijlagen.