Netwerken en innovatieve prestaties

Het thema innovatie en netwerken kan opgevat worden als een variatie op de meer algemene organisatiewetenschappelijke vraag hoe de omgeving het handelen van organisaties beïnvloedt. In het netwerkperspectief bestaat de omgeving uit een set organisaties die direct of indirect met elkaar verbonden zijn en hulpbronnen uitwisselen. Deze sets van verbindingen vormen netwerkstructuren die in deze bijdrage met een specifieke en belangrijke vorm van organisatiegedrag worden verbonden, namelijk met innovatie en meer in het bijzonder met de uitkomsten van innovatief gedrag van organisaties.

In dit artikel staat de vraag centraal wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over de effecten van interorganisatorische relaties en netwerken op de innovatieve prestaties van organisaties. Na een korte uitleg van de netwerkbenadering en haar belangrijkste begrippen worden de positieve en negatieve effecten van structurele en relationele inbedding van organisaties in netwerken op hun innovatieve prestaties systematisch beschreven en geanalyseerd. De literatuurverkenning maakt duidelijk dat netwerken van organisaties erg kunnen verschillen in de effecten die zij voortbrengen. Het artikel sluit af met onderzoeksaanbevelingen en enkele aanbevelingen voor practitioners.

Onderzoeksvraag

Wat is er in de literatuur bekend over interorganisatorische netwerken enerzijds en de uitkomsten van innovatie anderzijds?

Onderwerpen

·

Interorganisatorische netwerken: de sociale netwerkbenadering

·

Netwerkconcepten en –analyse

·

Innovatie en innovatieve prestaties van organisaties

·

Functies van interorganisatorische netwerken voor organisaties

·

Structurele inbedding en innovatieve prestaties van organisaties

·

Relationele inbedding en innovatieve prestaties van organisaties

Zie voor het artikel Netwerken en Innovatieve Prestaties (2007) van L.A.G. Oerlemans & P.N. Kenis uit M&O 3/4/2007 de bijlagen.