Netflix Organizational change and Structure

Casestudy 2022

2022 – Netflix is een online video streaming platform die het gebruikers mogelijk maakt om films, TV shows en documentaires online te bekijken.

Sociale innovatie

Netflix toont zich  een innovatieve onderneming die een competitief voordeel heeft bereikt door zijn business model een paar maal te veranderen en zo nog beter aan klantwensen te voldoen, gebruik makend van nieuwe technologieën. Dat realiseerde het bedrijf ook door gelijktijdig de organisatiestructuur en de arbeidsverhoudingen aan te passen zodat ook de werknemers de nieuwe digitale technologie gebruikten en accepteerden.

Netflix heeft een platte organisatiestructuur die ruimte biedt aan de medewerkers. Het is ook een gedecentraliseerde structuur die snelle beslissingen op de vloer mogelijk maakt en top-down beslissingsstrategieën voorkómt. Zo wordt een uitdagend werkklimaat voor de medewerkers gecreëerd. Ze hanteren het 360-graden model voor onderlinge feedback.

Aanleiding

Het toepassen en adopteren van nieuwe technologie is een onvermijdelijk antwoord op de klantvraag die zich ontwikkelt door het gebruik van een computer, laptop of smartphone ook voor ontspanning.

Aanpak

Netflix heeft de ‘blue ocean strategy’ gebruikt om te vernieuwen. Dat wil zeggen dat ze een markt hebben geopend voor een nieuw product en business model. Hoe de medewerkers daar in meegenomen zijn, wordt in het artikel niet uiteen gezet.

Resultaat

Netflix is een van de succesvolste internationale bedrijven. Een resultaat in termen verbetering van kwaliteit van de arbeid, wordt niet vermeld.

Referentie

Kobiruzzaman, M. M. (2022, January 08). Netflix Organizational Change & Structure Case Study 2022. Newsmoor- Best Online Learning Platform. https://newsmoor.com/netflix-organizational-change-organizational-management-change-examples/