Mythe en realiteit van het creëren van innovatieculturen

2009 – In het artikel ‘Mythe en realiteit van het creëren van innovatieculturen’ betogen Prud’Homme van Reine en Dankbaar dat succesvolle innovatieve bedrijven er in slagen een dynamisch evenwicht te vinden binnen een aantal paradoxen.

Ze stellen dat het niet zinvol is om innovatiecultuur te meten met een aantal lineaire schalen voor succesfactoren; waarbij de suggestie is dat een bedrijf er voor moet zorgen dat het op al die factoren maximaal scoort. De succesfactoren zijn ontleend aan bekende succesverhalen uit bedrijven die daarom als rolmodel gelden, zoals bijvoorbeeld: 3M, HP, Intel, Google. In feite zijn deze succesverhalen door de managementliteratuur in een lineair model geduwd. Bij een zorgvuldiger analyse zou men zien dat die bekende bedrijven er in slagen een dynamisch evenwicht te realiseren in paradoxen als: ‘een platte organisatie versus een richting bepalende top’ en ‘een open versus gesloten cultuur’ en ‘een cultuur van toestaan van afwijkende opvattingen versus setting risky goals at the top’. De auteurs behandelen het voorbeeld van Toyota uitvoerig om te laten zien hoe dit bedrijf op 9 dilemma’s continue een dynamisch evenwicht realiseert.

Het artikel maakt Fietje Vaas, programmamanager NCSI, duidelijk waarom goede voorbeelden van het creëren van een innovatiecultuur zelden met succes worden gevolgd en tevens – ook een paradox – hoe geweldig veel je over het organiseren van innovatie en innovatiecultuur kunt leren door de processen bij ‘rolmodellen’ te bestuderen.

Zie de bijlagen voor het volledige artikel ‘Mythe en realiteit van het creëren van innovatieculturen’ door Prud’Homme van Reine en Dankbaar in M&O nr. 3 mei/juni 2009.

Keywords: innovatie & innovatievermogen