My Intrapreneurial Canvas (MIC) Jouw ideeën verder brengen op het werk

2020 – My Interpreneurial Canvas (MIC) is een praktisch instrument voor werknemers die hun innovatieve en ondernemende ideeën willen laten landen in hun organisatie. In bijgaand TNO-rapport wordt deze tool gepresenteerd en de theoretische onderbouwing daarvan beschreven.

MIC
De tool, een canvas, wordt  individueel toegepast, bij voorkeur tegelijk met een partner. De partners kunnen dan elkaar om toelichtingen op de gegeven antwoorden vragen.
Het instrument bestaat uit een groot vel (canvas) met 6 vakken die van beneden naar boven moeten worden ingevuld aan de hand van vragen.
1.      Ik
Het basisblok van de canvas gaat over de invuller zelf. Hier worden de antwoorden ingevuld op vragen als: ‘Wat kan ik goed?’ ‘Wat is mijn werkervaring?’ ‘Wat vind ik uitdagend?
2.      Idee en gevolgen
Eén niveau hoger vult de ‘ik-persoon’ zijn of haar idee in en ook de verwachte positieve (+) gevolgen van de implementatie ervan én de verwachtingen over wat de negatieve (-) gevolgen zullen zijn als het idee niet wordt geïmplementeerd.
3.      Motivatie
In dit derde vak (rechts op één niveau hoger) noteert de idee-drager zijn of haar motivatie om dit idee te realiseren en daar zelf de nodige acties voor te gaan uitvoeren. Waarom wil hij of zij de volle verantwoordelijkheid voor de implementatie van dit idee?
4.      Bondgenoten
In het middelste vak op dit niveau wordt genoteerd van wie steun wordt verwacht in de organisatie. Wie wil dezelfde verandering gerealiseerd zien?5.      Influencers
In het vak links naast de bondgenoten wordt opgeschreven wie de voor de realisatie van dit idee relevante beslissers zijn en ook van wie mogelijk tegenstand te verwachten is.
6.      Actie en gevolgen
Op het hoogste niveau dient de idee-hebber in te vullen welke concrete stap ‘vanmiddag of morgen’ gezet kan worden. Dit dient een actie te zijn die zichtbaar is voor collega’s. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ‘pitch’ waarin kort en bondig aan collega’s en influencers wordt duidelijk gemaakt: wat het idee is, waarom het een goed idee is en wat er misgaat als het idee niet wordt geïmplementeerd.

Aanleiding
Steeds duidelijker wordt het dat intrapreneurship of innovatief gedrag van medewerkers een kans biedt voor het aanjagen van innovatie en het binden van personeel. Het innovatief vermogen van een organisatie stijgt als er ruimte is voor medewerkers om hun ideeën naar voren te brengen en te realiseren. Het gaat daarbij om ideeën over verbeteringen in het proces, het product, de ondersteuning of de interactie met leveranciers en klanten.
Maar er zijn nog geen praktische tools om medewerkers daarbij te ondersteunen. 

Theorie
De theoretische onderbouwing wordt gevonden in de rijke literatuur over Intrapreneurship in het algemeen en in het bijzonder over de gedragsdimensies van intrapreneurship, het proces en de uitkomsten ervan en de betrokkenen erbij. Daarnaast is gebruik gemaakt van literatuur over het instrument ‘de Canvas’ en de achterliggende Reasoned Action Approach.

Vervolg
Dit project is een onderdeel van het TNO Kennisprogramma Future of Work. Voorgenomen vervolgstappen zijn:
1. het uitwerken van het Logic Model of Change;
2. op basis van feed back na het gebruik van MIC, inzicht ontwikkelen in waar in het innovatieproces MIC het beste kan worden toegepast;
3. verbetering van de formuleringen ter verhoging van de herkenbaarheid;
4. onderzoeken of het gebruik van MIC tot meer intrapreuneurial gedrag en successen leidt.

Referentie
Preenen, Paul; Malte Steinhoff; Nico Rosenkrantz; Linda Koopman; Roos van den Bergh. (2020) ‘My Intrapreuneurial Canvas (MIC), Jouw ideeën verder brengen op het werk.’ ; Leiden, TNO rapport Onderdeel van het TNO Kennisprogramma Future of Work. Rapport Nr. TNO 2020 R12080.
Het rapport is als bijlage toegevoegd.

Thema: Innovatie & Innovatievermogen
Sector: n.v.t.
Bron: Instrumenten/tools; Onderzoeksrapport.