Mogelijkheden in het werk-succesvolle organisatorische werkaanpassingen

2007 – De nieuwe wetgeving geeft werkgevers en werknemers meer verantwoordelijkheid om passend werk te vinden bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De nadruk is komen te liggen op wat een werknemer nog wél kan, in plaats van op wat hij niet meer kan.

Daarnaast vraagt de vergrijzing van de beroepsbevolking om meer aandacht voor het inzetbaar houden van werknemers. Steeds meer bedrijven zijn zich bewust van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en mogelijke aanpassingen die dit vraagt voor de werksituatie.

Dit boekje gaat over organisatorische werkaanpassingen die de inzetbaarheid van uw werknemer vergroten. De meeste bedrijven kennen materiële werkaanpassingen, zoals ergonomische stoelen, tilhulpen en RSI-software. Maar er zijn ook niet-materiële aanpassingen mogelijk. Er is op dat gebied veel mogelijk en vaak kosten die organisatorische werkaanpassingen weinig en verdienen ze zich in korte tijd terug.

Keywords: Duurzame inzetbaarheid