Michelin, waarom empowerment en zelfmanagement je bedrijf laten groeien

2020 – Ewald Smits beschrijft in MT/Sprout hoe Michelin het juk van de bureaucratische controle van zich af heeft geschud in ruil voor ‘responsabilitee’ oftewel ‘empowerment’.
Hiermee volgde Michelin het voorbeeld van Buurtzorg Nederland, Aldowa en de Svenska Handelsbanken. Smits verwijst voorts naar de auteurs Gary Hamel en Frederique Laloux, die zich weer hebben laten inspireren door Ricardo Semler.

Michelin

Sociale innovatie
Michelin heeft de autoriteit en het gevoel van verantwoordelijkheid van zijn eerstelijnswerkers drastisch vergroot, in 2013. En, na experimenten, in 2018 een decentralisatie van de besluitvorming doorgevoerd.

Aanpak
De experimenten volgden op frustrerende ervaringen vanaf 2010 met en uitblijvende resultaten van de invoering van een bureaucratisch en controlerend programma om de productiviteit te verbeteren (Michelin Manufacturing Way, MMW). Daar kwam de druk van buiten om flexibeler te worden bij. Wat in 2013 leidde tot een workshop van 20 ‘man’ waarop besloten werd dat meer autonomie voor de medewerkers nodig was.
Behalve experimenten met meer autonomie voor de medewerkers werd er een brainstormsessie georganiseerd. Daaruit kwamen meer dan 900 ideeën, zoals bijvoorbeeld: team overschrijdende coördinatie, multi skilling, collegiale besluitvorming en voorstellen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. Nieuwe experimenten werden georganiseerd om deze ideeën te beproeven en trainingsprogramma’s werden opgezet. Op deze ervaringen werd de reorganisatie in 2018 gebaseerd.

Resultaten
In 8 jaar na de eerste verruiming van de autonomie is de productiviteit met 10% gestegen, zijn de gebreken na de productie gedaald van 7% naar 1,5% en is het ziekteverzuim gedaald van 5% naar bijna 0.

Referentie
Ewald Smits: ‘Waarom empowerment en zelfmanagement je bedrijf laten groeien’, (2020) in MT/Sprout, management en leiderschap. https://mtsprout.nl/management-leiderschap/waarom-empowerment-en-zelfmanagement-je-bedrijf-laten-groeien.

Thema: flexibel organiseren
Sector: Automotive
Bron: Artikel, Case