Met zorg organiseren

Magazine met inspirerende verhalen en verworven inzichten over anders organiseren in woonzorgcentra

2022 – Workitects, het onderzoeksbureau dat in Vlaanderen onderzoek en advieswerk doet op het gebied van sociale innovatie/innovatieve arbeidsorganisatie/workplace innovation, voerde sinds begin 2019 een project uit in en met Vlaamse Woonzorgcentra. Het project draagt de titel: Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) in Woon-Zorg-Centra (WZC). Het project werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

Meer dan 100 WZC zijn in het project bereikt. 95 Centra kunnen als ‘verkenners’ van het concept IAO worden aangemerkt, 20 centra zijn ‘starters’ en 12 ‘gevorderden’. In de eerste meting met een vragenlijst werden 1700 medewerkers bereikt, een tweede meting leverde een respons van 1280 medewerkers op.

In het Magazine wordt eerst beschreven wat de Innovatieve Arbeidsorganisatie is en wat het niet is.

De innovatieve arbeidsorganisatie bij het WZC Westervier staat model voor het ‘leren denken in mogelijkheden’.

Diverse centra worden in de kijker genomen. Wat was bij hun de aanleiding en wat waren de doelen? Welke stappen zijn gezet of gepland? Welke lessen delen zij met andere WZC?

Dit leidt tot: 5 Tips om met zorg te organiseren.

Focus op het Proces leidt tot de vraag: Wat is de opdracht van een WZC? Wat betekent in dit verband: Leiderschap? Als illustratie wordt het voorbeeld gegeven van ‘De Expeditie van Zuylen’. Een goede organisatiestructuur is een basisvoorwaarde voor werkbaar werk en slagvaardige organisatie. Tenslotte gaat het allemaal om ‘Werkbaar werk’. Het Magazine sluit af met het recept voor werkbaar werk in 5 stappen.

 

Referentie

Workitects (2022): ‘Met zorg organiseren. Magazine met inspirerende verhalen en verworven inzichten over anders organiseren in woonzorgcentra.’ Sabine van Houdt (redactie en coördinatie).

Zie het magazine via: Met zorg organiseren.pdf (workitects.be)

of download het via de knop hieronder.

En op de volgende website pagina staat nog meer informatie mbt deliverables en het slotevent (22 February 2022) van het project en ook filmpjes/testimonials van een van de cases ‘Woonzorgcentrum Van Zuylen’: https://workitects.be/evenement/met-zorg-organiseren