Medewerkersparticipatie cao Metaaltechniek

2013 – CNV metaaltechniek heeft een eigen informatieve website met maandelijks 5000 unieke bezoekers. De laatste drie onderhandelingsprocessen is een digitale enquête uitgezet onder alle medewerkers (zowel leden als niet leden) in de sector om belangen en prioriteiten te toetsen ten aanzien van de nieuwe cao. Mede op basis van de resultaten wordt de onderhandelingsinzet vastgesteld. De enquête bevatte elke onderhandelingsronde voor een deel dezelfde vragen. Hierdoor krijgt de vakbond ook goed inzicht in trends op bepaalde thema’s. Ten behoeve van  de cao-ronde in 2013 is een website ingericht specifiek gericht op participatie en informatie rondom het cao proces: https://onzecao.nl. Via deze website wordt door medewerkers actief geparticipeerd in de vormgeving van de cao, en wordt door de bond meer draagvlak ervaren voor het gevoerde beleid. De cao leeft: Inmiddels is de website al door ruim 7000 unieke bezoekers geraadpleegd.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Cao-vernieuwing

Bron: multimedia; Cao’s

Sector: Metaal, High tech en smart materials (HTSM)