Medewerkers over technologische vernieuwingen in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

MMedewerkers over technologische vernieuwingen in de Metaal- en elektrotechnische industrie

2020 – De FME heeft onderzoek laten doen door Berenschot en TIAS over wat medewerkers vinden en verwachten van technologische vernieuwingen De resultaten zijn kort weergegeven in het FME Magazine over Smart Working (zie de link hieronder). 

Resultaten
Kort samengevat, zien de resultaten er als volgt uit:
25 % is ‘ambassadeur’; deze groep is enthousiast en propageert de vernieuwingen.
40% is ‘optimist’; zij zijn positief nieuwsgierig maar afwachtend.
20% is ‘volger’; zij zien kansen, maar zijn zich minder bewust van de impact.
14% is ‘sceptisch’; zij zien het niet zitten en verwachten dat het werk saaier wordt of dat hun werk verdwijnt.
De onderzoekers concluderen dat 85% kansen ziet in de toepassing van nieuwe technologieën. Deze medewerkers verwachten dat het werk leuker en uitdagender zal worden. Ze hebben ook zorgen over toenemende werkdruk en complexiteit en snelheid van het werk. Zij voelen de verantwoordelijkheid om bij te blijven, maar willen wel de ruimte om zich breed te blijven ontwikkelen.

Reflectie op de resultaten
Hoogleraar en Programma directeur van het TIAS, Theo Camps reflecteert op de resultaten. Hij noemt ze ‘hoopgevend’. Bedrijven kunnen die bereidheid van medewerkers gebruiken om sneller tot productieverbeteringen te komen. Medewerkers en managers zouden samen gericht verder moeten ontwikkelen. Ze zouden nieuwe samenwerkingsvormen en allianties binnen maar ook buiten het bedrijf moeten opzetten. Ander leiderschap is nodig met niet alleen feeling voor ‘high tech’ maar ook voor ‘high touch’ het menselijk gedrag, belangen en beleving. Leiders moeten niet controleren maar inspireren en faciliteren.
Daarnaast betoogt hij dat de overheid MKB bedrijven zou moeten faciliteren bij het sneller ontwikkelen en hen stimuleren om gebruik te maken van ontwikkelingsgelden en moderne infrastructuur (energienetten, datatransport, logistieke knooppunten). Tevens zouden kennisinstellingen zich kunnen concentreren op de oplossing van specifieke knelpunten. 

Referentie
https://www.fme.nl/nl/system/files/publicaties/FME%20Smart%20Working%20Magazine.pdf

 

Thema’s: Innovatie en Innovatievermogen, Dynamisch managen en Leiderschap
S
ector: Metaal en Electro
Bron: Onderzoek