Manifest: Naar nieuwe arbeidsverhoudingen

2011 ‘ Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei’. Dit zijn de openingszinnen van een nieuw Manifest, ondertekend door AWVN, FNV Bondgenoten, CNV-Vakmensen en De Unie. Dit Manifest, dat in de wandelgangen ook wel het ‘Boedapest-Manifest’ wordt genoemd, werd op 26 januari 2011 door de ondertekenende partijen bekend gemaakt op het AWVN-congres.

In het Manifest wordt verwezen naar een aantal vraagstukken en onderwerpen waar deze sociale partners samen mee aan de slag gaan: sociaal innovatief werken aan participatie en productiviteit; duurzame arbeidsverhoudingen, duurzame inzetbaarheid, duurzame flexibiliteit en een duurzaam beloningsbeleid. Het Manifest vormt de basis voor het overleg dat deze sociale partners de komende jaren in bedrijven en branches hebben over  arbeidsvoorwaardenvorming.

Het gehele manifest is opgenomen als bijlage.

Keywords: arbeidsverhoudingen, duurzame inzetbaarheid, sociale innovatie