Manifest creatieve industrie

2011 – Sociale innovatie in de creatieve industrie gaat om verleiden, differentiëren, ontzorgen en faciliteren. Het project Comfortabele Arbeids Overeenkomst Creatieve Industrie is een initiatief van CAO-partijen in de grafimedia en uitgeverijen. Belangrijkste doelstelling van het project is een nieuwe CAO Creatieve Industrie te ontwikkelen die is afgestemd op de situatie binnen grafische ondernemingen en uitgeverijen. In het kader van dit project is een manifest ontwikkeld.

Waarom een manifest voor de creatieve industrie?
De creatieve industrie is divers, in beweging en verandert snel. Ook de (sociale) omgeving verandert snel. Sociale partners willen betekenis geven aan deze veranderingen en diverse al lopende initiatieven met elkaar verbinden. Niet alleen om adequaat te kunnen reageren, maar om pro actief te kunnen sturen en faciliteren. Dit manifest is bedoeld als richtinggevend voor de diverse ontwikkelingen. Het moet bijdragen aan het actief en in samenhang vormgeven van sociale innovatie binnen de creatieve industrie. Initiatiefnemers van dit veranderingsproces zijn sociale partners binnen de grafimedia. Uitgeverijen zijn actief betrokken bij het veranderingsproces.

Het Manifest is opgenomen als bijlage. Meer informatie vindt u op de volgende website: https://www.caocreatieveindustrie.nl/home .

Keywords: cao-vernieuwing