Managing and organizing for innovation in Service Firms

2009 – De Zweedse onderzoekers tonen aan dat er een grote behoefte is naar onderzoek over de wijze waarop dienstverlening ontwikkeld, georganiseerd en geleid moet worden om het innovatiepotentieel van medewerkers te stimuleren.

Schilling en Werr hebben onderstaande kennishiaten en behoeftes ten aanzien van onderzoek geïdentificeerd:

·

inzicht in de dynamiek van het innovatieproces voor diensten;

·

gebruik van modellen voor de innovatie van diensten die zijn afgestemd op de aard van de organisatie;

·

het verkennen en vergelijken van dienstverlenende bedrijven;

·

innovatie van diensten in zakelijke netwerken;

·

kennis en kennisprocessen in innovatie van diensten;

·

de eigenschappen van een innovatieklimaat voor dienstverlenende organisaties en de HRM systemen die hier mee gepaard gaan;

·

communicatie tussen medewerkers van organisaties in de dienstensector over innovatie;

·

de politieke en machts- verhoudingen binnen organisaties in de diensten sector;

·

de betrokkenheid van mannen en vrouwen bij innovatieprocessen gericht op diensten.

In de lente van 2009 heeft Vinnova bijna 40 miljoen vrijgemaakt voor onderzoek en ontwikkeling op dit gebied.

Organisatie
Vinnova is een Zweedse overheidsorganisatie voor innovatie. Hun missie is om duurzame groei te stimuleren door het financieren van behoeftegedreven onderzoek en het ontwikkelen van innovatie systemen. Middels de activiteiten die zij ontplooien in hun vakgebied willen ze een significante bijdrage leveren aan de Zweedse ontwikkeling als centrum van economische groei.

Verwijzing
Meer informatie is online te vinden via www.vinnova.se

Bronvermelding

Zie voor het artikel Managing and organizing for innovation in Service Firms. A literature review with annotated bibliography (2009) van Annika Schilling & Andreas Werr de bijlage.

Keywords
Innovatie & innovatievermogen