Managen op basis van vertrouwen

2009 – Een hoge mate van betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers, operationele effectiviteit en continue creativiteit. Utopie? Welnee, dit is het resultaat van managen op basis van vertrouwen. Een belangrijke randvoorwaarde voor sociale innovatie. Dit artikel bespreekt drie organisaties die vertrouwen – bewust of onbewust – als leidraad kozen voor hun bedrijfsvoering.

Nissan
Een bedrijf waar vertrouwen een onuitgesproken maar tegelijkertijd belangrijke basisrol speelt, is het Europese distributiecentrum van Nissan in Amsterdam. De medewerkers van het distributiecentrum opereren in tien teams van tien tot dertig medewerkers en werken volgens de Japanse aanpak Kaizen. Dit betekent dat elk team iedere maand een verbeterproject uitvoert. Dit verbetert de productiviteit, veiligheid en ergonomie en het verlaagt de kosten.

Finext
De netwerkorganisatie Finext in Voorburg houdt zich bezig met het vergroten van de toegevoegde waarde van financials en de financiële functie van organisatie. Het bedrijf doet dat met 170 professionals. Vertrouwen en transparantie zijn bij Finext onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Movares
Movares is een bedrijf met een aparte dynamiek: 70 procent van de aandeelhouders bestaat uit de eigen circa zestienhonderd medewerkers. Movares is een advies- en ingenieursbureau op het gebied van mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke inrichting en vervoerssystemen. Medewerkers houden elkaar scherp, het ontbreekt aan intern politiek gedoe en ze zijn gefocust op de lange termijn.

Het volledige artikel Managen op basis van vertrouwen (2009) van M. Roelofs uit HRStrategie, september 2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: dynamisch managen