Management door vertrouwen: Naar zelfmanagement en innovatief gedrag

2010 – Het onderwerp Sociale Innovatie speelt in deze publicatie een centrale rol, vanwege het belang van de veranderende arbeidsrelaties. In dit boek wordt verslag gedaan van een TNO-onderzoek in de periode 2006 – 2010 naar ‘Zelfmanagement, management op basis van vertrouwen en nieuw HRM’. Het onderzoek is onderdeel van het TNO programma Innovatie Van Arbeid en daarbinnen van het deelproject Slimmer Werken. Het project had als gevleugeld motto ‘Hoe dikker het vertrouwen, des te dunner de CAO’ om uitdrukking te geven aan minder sturing (‘control’) en meer ruimte (‘commitment’).

Doel van het project is na te gaan of en in hoeverre ‘management door vertrouwen’ (hetzij door HR-beleid of door leiderschapgedrag) dat stuurt op commitment een positieve invloed heeft op zelfmanagend gedrag. Daarnaast wordt de veronderstelling onderzocht of zelfmanagend gedrag toeneemt naarmate er meer dialoog en vertrouwen is. Tot slot willen we graag weten of zelfmanagement een positief effect heeft op het innovatief gedrag van medewerkers.

Aan dit onderzoek is meegewerkt door vervoersbedrijf de Nederlandse Spoorwegen, snoepfabrikant Concorp, tabaksfabrikant Niemeyer en een onderdeel van onderzoeksorganisatie TNO. In de ontwikkeling van ideeën en aanpakken is samengewerkt met CNV Bedrijvenbond en bureau A-Advies.

De auteurs van dit rapport zijn: Klaas ten Have, Luc Dorenbosch, Hanneke Moonen en Peter Oeij.

Het rapport is kosteloos te downloaden via de volgende link: https://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=publicatie&laag1=52&laag2=1&item_id=667&Taal=1

Keywords: dynamisch managen &en leiderschap, arbeidsverhoudingen, cao-vernieuwing, zelfsturing.