Maakindustrie: flexibiliteit van proces en personeel

2009 – Voor de maakindustrie is het cruciaal om snel te kunnen inspelen op de veranderende marktvraag. Dit vraagt om een flexibele organisatie, een flexibel productieproces, een flexibele inzet van het personeel en afstemming in de keten. Flexibiliteit maakt het mogelijk om in hetzelfde bedrijfspand met dezelfde mensen een groter productievolume en een kortere doorlooptijd te realiseren. Samen met bedrijven onderzoekt TNO de mogelijkheden om daartoe de broodnodige flexibiliteit in te voeren. Een proces waarin de mensen en hun interacties centraal staan.

Het artikel Maakindustrie: flexibiliteit van proces en personeel (2009) van A. Beyen uit TNO Magazine januari 2009 is te vinden in de bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren