Maakindustrie 2030

  

2018 – de MT MediaGroep BV (MT.nl) heeft een boekje uitgegeven over de toekomst van de maakindustrie, met medewerking van diverse sponsors, waaronder de partijen die participeren in de Smart Industry Field Labs.

 

Korte inhoud

. Geïllustreerd met enkele voorbeelden worden in dit boekje de belangrijkste trends beschreven:

 • digitalisering en automatisering (Kunstmatige Intelligentie, Internet of Things, Big Data, 3D printing, Robotica en Block Chain);

 • Servitization, een diensten georiënteerd business model;

 • Duurzaamheid.

Hiermee samen hangt de verwachte trend van resoursing, het terughalen van geoutsourcte productie naar Nederland

 

Voorbeelden

De volgende voorbeelden worden gegeven:

 • Het Automated Guided Vehicle van VDL;

 • Damen Shipyards Group, waarvan de CFO vertelt over hun ontwikkeling richting dienstverlening;

 • HGG Profiling Specialists, de GM vertelt over de robotisering in dat bedrijf en hoe dat onder meer leidt tot meer samenwerking met andere bedrijven;

 • Hordijk verpakkingsmateriaal waarvan de CEO vertelt dat dit Familiebedrijf toewerkt naar steeds duurzamer produceren;

 • Shipyard de Hoop ‘ontzorgt zijn klanten gedurende de hele realisatie-cyclus van een schip’ zegt de CEO.

 

Vierde industriële revolutie

Een schema midden in het boekje schetst de ontwikkeling van de eerste industriële revolutie (vanaf 1800) met de eerste stoommachines tot en met de vierde (2017-2030) die gekenmerkt wordt door massale investeringen in digitalisering en automatisering.

 

Checklist

Het boekje sluit af met een checklist (actielijst) voor ambitieuze maakbedrijven met negen onderwerpen:

 1. Ga aan de slag Smart Industry,

 2. Denk na over nieuwe vernieuwmodellen,

 3. Beveilig uw digitale omgeving,

 4. Onderzoek de mogelijkheden voor reshoring,

 5. Ga op zoek naar talent,

 6. Investeer in uw zittende personeel,

 7. Bundel uw krachten binnen de keten,

 8. Maak werk van duurzaamheid,

 9. Verdiep u in de financieringsmogelijkheden.

 

Arbeid en personeel, sociale innovatie

Het boekje focust niet op sociale innovatie, maar arbeid, personeel en organisatie komen wel in diverse pagina’s aan de orde. De volgende thema’s worden besproken.

Er wordt de overtuiging geuit dat er ook in de toekomst ‘tienduizenden’ mensen in de maakindustrie nodig zullen zijn. Maar dat zijn mensen met overwegend andere competenties en vaardigheden: vaktechnische kennis, soft ware en IT kennis, kennis van technologische ontwikkelingen in het algemeen en communicatieve en commerciële kennis (soft skills).

Om het zittend personeel vast te houden dienen bedrijven hen bij de veranderingen te betrekken en in hun ontwikkeling te investeren. Werven van nieuw personeel moet anders: op een andere manier, meer als marketing en gericht op andere groepen. Nog meer dan nu moet samengewerkt worden met opleidingsinstellingen en met andere bedrijven, zo mogelijk in regionale clusters of Smart Industry Field Labs.

Een van de aanbevelingen is ook: ‘reorganiseer uw productieproces radicaal’. Verwezen wordt naar het Quick Response Manufacturing (QRM) systeem dat doorlooptijden beperkt en waarbij met quick response office cells wordt gewerkt; kleine, wendbare teams die snel inspelen op order wijzigingen, veranderingen in de markt of wetswijzigingen.

 

Referentie

Habets, Mariska (Redactie coördinatie & Eindredactie), 2018: ‘Maakindustrie in 2030’. MTMediaGroepBV. Te bestellen via: mt.nl/made-in-NL.

 

Thema’s: Dynamisch managen en Leiderschap, Externe samenwerking, Innovatie en innovatievermogen

Sector: Maakindustrie

Bron: boek