Maak werk van de toekomst - Eindrapport Nationale Denktank 2011

2011 – Het eindrapport van de Nationale DenkTank 2011 bevat 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt. Een greep uit de oplossingen: een investeringsfonds ‘InvestMens’ dat investeert in mensen door opleidingskosten voor te financieren naar een betere baan; een prestatiespel ‘CareMiles’ om zorgpersoneel meer te waarderen en hun plezier en prestaties te verhogen; verkiezingen van cao-onderhandelaars voor eerlijker arbeidsverhoudingen voor alle generaties en een structurele dialoog op de werkvloer.

Aanleiding
Veranderende behoeften van werkenden, de vergrijzing van de samenleving en toenemende internationale concurrentie noodzaken een andere manier van werken. Nederland kan en moet beter. Zo analyseerde de DenkTank in oktober 2011 dat Nederlanders samen 17% meer uren kunnen maken, gemotiveerder kunnen en willen werken en dat door productiviteitstijging 100 miljard euro extra verdiend kan worden: een verdubbeling van de economische groei.

Oplossingsrichtingen
De oplossingen richten zich op drie terreinen. Ten eerste zijn oplossingen voor volwaardige arbeidsverhoudingen waarin leidinggevende en werknemers samen werken aan optimale prestaties. Ten tweede zijn er oplossingen voor verregaande vormen van flexibel werken. Werknemers doorlopen meer carrières en werken mogelijk zelfs bij een aantal organisaties tegelijkertijd. Bovendien wordt, als het aan de DenkTank ligt, een groot deel van de beroepsbevolking zelfstandig ondernemer. Ten derde presenteert de DenkTank oplossingen voor een stimulerende werkomgeving. Werknemers bepalen zelf waar en wanneer ze werken en andere werkvormen zoals door ‘gamification’ op de werkvloer is heel gewoon.

 

Over het onderzoek
Voor het onderzoek interviewden de talenten van de DenkTank bijna 400 experts en deed onderzoek onder werknemers en leidinggevenden in de zorg, onderwijs, zakelijke dienstverlening en overheid. Na dit onderzoek is gewerkt aan het ontwikkelen van ideeën, vaak samen met het veld.

Over Stichting de Nationale DenkTank
De stichting wil met vernieuwende ideeën de Nederlandse samenleving verder vooruit helpen. Daartoe organiseert de stichting een jaarlijkse Nationale DenkTank: ruim 20 jonge getalenteerde mensen uit diverse disciplines buigen zich gezamenlijk over een maatschappelijk probleem en bedenken hier praktische oplossingen voor.

Verwijzing
Het volledige rapport en een krant van de Nationale DenkTank 2011 zijn opgenomen als bijlage.

Keyword: sociale innovatie