Loven en bieden over werk

2007 – ‘Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?’

‘Als het me lukt om meer omzet te draaien, wat betekent dat dan voor mijn salaris?’

‘Als jij de kosten uitzoekt van de cursus die jij wilt volgen, dan kijken we samen hoe we die eerlijk kunnen verdelen.’

‘Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?’

Werknemers en leidinggevenden onderhandelen wat af in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en prestaties zijn steeds meer maatwerk. Niet langer legt de CAO of het individuele arbeidscontract vast wat werknemers wanneer tegen welk salaris moeten doen.

Dankzij maatwerk in arbeidsrelaties kunnen organisaties flexibeler opereren én werknemers hun wensen vervullen. Dat laatste motiveert werknemers om méér te doen dan hun functie vereist – als alles goed gaat. Want er kleven ook nadelen aan maatwerk, zoals ongelijke behandeling van werknemers en administratieve rompslomp. Toch heeft maatwerk de toekomst, want organisaties moeten flexibel inspelen op steeds nieuwe markt – en omgevingseisen, en op de wensen van hun steeds diverser en mondiger personeel.

In Loven en bieden over werk passeren alle facetten van maatwerk in arbeidsrelaties de revue, van de voor-en nadelen van maatwerk tot de beste implementatiestrategieën. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor de dialoog tussen medewerker en leidinggevende.

Loven en bieden over werk helpt HR-professionals, managers en ondernemingsraden om een visie te vormen over maatwerk in arbeidsrelaties. Met de inzichten uit dit boek en de bijbehorende webtoepassing kunnen zij abeidsrelaties creëren waarin werknemers zich rechtvaardig behandeld voelen, én waarin ruimte is voor excellente prestaties.

Keywords: Flexibel organiseren, arbeidsverhoudingen