Loopbaangaranties in de Bouw & Infra

Het Loopbaantraject Bouw & Infra is een initiatief van werkgevers en werknemers in de bouwsector waarbij alle werkenden in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, infra en gespecialiseerde aannemerij één keer in de vijf jaar hun loopbaan onder de loep kunnen nemen en bijstellen.

Waarom is dit sociale innovatie?
Actief loopbaanbeleid houdt een bedrijf gezond. Medewerkers die hun ambities waar kunnen maken, zorgen voor doorstroom en kwaliteitsverbetering. Ook kan verandering van functie voorkomen dat mensen op termijn uitvallen. Loopbaantransities bieden werknemers kansen op groei en ontwikkeling en werkgevers ontsluiten een grotere interne arbeidsmarkt en behouden personeel voor de sector.

Doelstelling
Het Loopbaantraject Bouw & Infra is een door de sociale partners in de bouw opgestart project om loopbaanmobiliteit in de sector te bevorderen. Dit project heeft als doel de doorstroom te verhogen en uitstroom te voorkomen.

Aanpak
Binnen de sector is een ingrijpend veranderingsproces ingezet, gericht op een blijvende voorziening voor loopbaanbeleid. Hierbij werd loopbaanontwikkeling onderdeel van het scholingsbeleid voor medewerkers. Medewerkers in de bouw kunnen elke 5 jaar hun loopbaan onderzoeken en een loopbaanwending inzetten. Hierbij worden zij uitgenodigd om met onafhankelijke beleidsadviseurs een persoonlijk ontwikkelingstraject op te starten. Ontwikkelen kan ook buiten het eigen bedrijf: het is mogelijk om over te stappen naar een andere organisatie binnen de sector. De kern van elk loopbaantraject is opleiding. Een medewerker die een loopbaanstap wil zetten, zal daarvoor altijd aan de studie moeten. Er zijn twee trajecten mogelijk: ambitiegedreven, waarbij medewerkers zelf willen doorgroeien en preventieve trajecten voor het tegengaan van arbeidsongeschiktheid.

Alle werknemers en werkgevers voor wie de CAO voor de Bouwnijverheid geldt, ontvangen regelmatig het magazine ‘Wat doe jij morgen?’. Een blad over werken in de bouw met verhalen uit de praktijk. Het magazine en de bijbehorende website zijn vooral bedoeld om mensen te inspireren. De boodschap: denk na over je ontwikkeling.

Resultaten
Meer dan 5600 medewerkers in de Bouw & Infra maakten tot nu toe gebruik van de loopbaangarantie. Vooral werknemers in de lagere ongeschoolde functies hebben een stap hoger gezet.

Een traject als dit is effectief maar kostbaar. Waarschijnlijk is het niet mogelijk om een dergelijk beleid op te zetten zonder investering van buiten het eigen bedrijf.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.watdoejijmorgen.nl en www.loopbaantrajectbouw.nl.

Keywords: duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling