Liideri – Business, Productivity and Joy at Work; Een nieuw Fins nationaal programma

2014 – Liideri (2012 -2018) is het nieuwe Finse nationale programma dat subsidies verstrekt aan bedrijven en onderzoekers die research  en ontwikkeling doen op het gebied van innovatie van management, organisatie en arbeid waarbij actief van de vakkennis en competenties van medewerkers gebruik gemaakt wordt.

Voorgeschiedenis:  TYKE, TYKES
Liideri is een opvolger van de nationale programma’s:  TYKE en TYKES. In 1993 werd het eerste Finnish Workplace Development Programme TYKE gelanceerd, dat in 1996 werd verlengd.
TYKES (2004 – 2010) was een vervolg daarop, dat feitelijk doorliep tot 2012. Tot 2008 vielen deze programma’s onder het Ministerie van Arbeid. TYKES werd in 2008 ondergebracht bij het Fins Agentschap voor Technologie en Innovatie (Tekes); dat paste in de implementatie van een nieuwe nationale innovatiestrategie.   
In het kader van deze programma’s zijn bij meer dan 2000 bedrijven projecten gedaan. De oude programma’s zijn geëvalueerd en de resultaten gemonitord (zie de bijlagen).
In grote lijnen kwam uit dit onderzoek dat bij ongeveer 70% van de projecten verbeteringen zijn opgetreden in productiviteit, kwaliteit van het product en de productieprocessen, kwaliteit van dienstverlening en work flow. Meer dan 50% van de projecten brachten verbeteringen in de kwaliteit van de arbeid. Bij alle projecten was sprake van samenwerking tussen het management en de medewerkers. 

Liideri
‘Liideri’ is een Finse verbastering van het Engelse woord ‘Leader’ (‘forerunner’).  Het programma is ontwikkeld samen met onderzoekers, ontwikkelaars, mensen van ‘de vloer’, sociale partners en beleidsmakers.
Het programma moet een ‘next-generation – workplace development programme’ worden dat een brede innovatiestrategie vertegenwoordigt. Dit past in de nieuwe nationale innovatiestrategie die zich meer en meer zou moeten richten op ‘vraag- en gebruikers gerichte innovaties’  en op de bevordering van ‘niet-technische innovaties’  waaronder sociale innovatie.
Het programma heeft drie speerpunten:

  • Management 2.0
  • Werknemers gestuurde innovatie
  • Nieuwe vormen van arbeid. 

Refentie
Meer informatie over Liideri treft u aan in een presentatie van het Agentschap Tekes over dit nieuwe programma, die als bijlage is toegevoegd. Ook zijn twee evaluatiestudies van de vorige programma’s opgenomen als bijlage:

Alasoini, T., Ramstad, E., Rouhiainen, N. The Finnish Workplace Development Programme as an expanding activity. Results, challenges, opportunities. (2005).

Alasoini,  T., Heikkilä,  A. en Ramstad , E., High-Involvement Innovation Practices At Finnish Workplaces (2007) 

Thema’s: Dynamisch managen & Leiderschap, Innovatie & Innovatievermogen, Intrapreneurship, slimmer werken