Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen

Sectorbestuur Onderwijsmarkt

Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen – Ervaringen in het onderwijs uit het Verenigd Koninkrijg, Zweden, Finland en Malta

J. Berger, M. Winnubst

2007

82 pagina’s

Hoe gaan het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Malta en Finland om met levensfasegericht personeelsbeleid in het onderwijs? Misschien associeert u deze landen niet meteen met voorbeelden waar Nederland iets aan kan hebben. Toch is dat zo. Neem Finland, het snelst vergrijzende land van Europa. Daar hebben ze al twintig jaar ervaring met ‘age management’. In een daar algemeen gangbare definitie staat hierin de professional centraal: ‘Levensfasegericht personeelsbeleid is alert zijn op en rekening houden met leeftijdsgerelateerde factoren in het leidinggeven, structureren en organiseren van individuele taken en de werkomgeving waardoor elke werknemer, ongeacht leeftijd, zich gesteund weet in het bereiken van eigen en organisatiedoelen.

Ook vanuit toenemende lerarentekorten neemt bij ons de belangstelling voor het inspelen op leeftijdsfases van personeel sterk toe. Uit een panelonderzoek van het SBO blijkt dat managers en P&O-functionarissen op dit moment vooral zoeken naar goede informatie en bruikbare instrumenten. In de landenstudie ‘Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen’ treft u inspirerende voorbeelden aan over het duurzaam en optimaal inzetbaar houden van onderwijspersoneel. De voorbeelden zijn vergeleken met de Nederlandse praktijk. Hierdoor biedt dit onderzoek handvatten om ervaringen van over de grens zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

Het onderzoeksrapport Levensfasegericht personeelsbeleid in andere landen (2007) van J. Berger & M. Winnubst is te vinden in de bijlagen.