Leidraad arbeidstijdenmanagement en prestatieverbetering

2008 – Deze methode helpt bedrijven om te onderzoeken hoe het verbeteren van de relatie werk-privé samen kan gaan met het verbeteren van de prestatie van het bedrijf. De methode is in de transportsector ontwikkeld en inmiddels toegepast en getoetst in bedrijven in de installatie-techniek, verpakkingsindustrie en expeditie.

Aanpak
Met enquêtes en gesprekken met werknemers en management worden de voorkeuren, knelpunten en ideeën voor werk en werktijden in beeld gebracht. Onderzocht wordt welke oplossingen financieel en organisatorisch interessant en haalbaar zijn. Dit gebeurt met rekenmodellen in situatiespecifieke scenario–analyses. Waar nodig wordt ook gekeken naar de organisatie van het werkproces en het prestatiemanagement in het bedrijf. Resultaat is een op maat gesneden actieplan met prioriteiten en planning.

Kernwoorden in de aanpak zijn:

·

Vergroting van interne flexibiliteit: in bedrijfstijd, arbeidstijd, en tussen functies.

·

Kosten-baten-analyse van verschillende alternatieve werktijdscenario’s.

·

Vergroting van keuzeruimte voor werknemers om werk en privé beter op elkaar af te kunnen stemmen.

Leidraad
Met de leidraad “Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering” kunnen ondernemers zelfstandig onderzoeken hoe flexibele werktijdregelingen in het bedrijf samen met de inrichting van het werkproces tot lagere kosten en een hogere winstmarge kunnen leiden. Deze methode biedt de tools en modellen om in een vaste volgorde tot een implementatieplan te komen.

Verwijzing
De leidraad Arbeidstijdenmanagement en Prestatieverbetering (2008) is te vinden in de bijlagen.

Keywords: flexibel organiseren & individueel roosteren