Leadership in a time of crisis

De rol van het management en de manier van leidinggeven is belangrijk binnen een crisis. Leidinggevenden moeten hun mensen inspireren en gebruik maken van hun capaciteiten om tot creatieve oplossingen te komen.

Managers functioneren nog te vaak onder het ‘command-and-controlprincipe’ en besteden te weinig aandacht aan oplossingen vanaf de werkvloer: ideeën die kunnen leiden tot praktische verbeteringen. Gebruik maken van de kennis van het personeel vraagt dan ook om een geheel andere vorm van leidinggeven. Er dient een cultuur te ontstaan waarin ruimte is voor ontwikkeling, teamwork en gezamenlijk probleemoplossend werken.

Hoewel er voorbeelden zijn van slimmer werken in Ierland, blijkt uit onderzoek van het Ierse NCPP dat de opvattingen hierover bij veel bedrijven verschillen tussen werknemers en leidinggevenden. Werken aan innovatie-stimulerend leiderschap moet volgende de auteur dan ook op de nationale agenda komen. Naast de kwaliteiten die managers nodig hebben om innovatie en teamwork te stimuleren bespreekt dit artikel ook praktijkvoorbeelden van organisaties die reeds op deze manier te werk gaan.

Zie voor het volledige artikel Leadership in a time of crisis van Peter Cassells uit UPDATE 9 van het National Centre for Partnership & Performance (2009) de bijlagen.