Lancering www.monitorarbeid.nl

2013 – De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan. Om deze kennis over werkend Nederland toegankelijker te maken en het gebruik van monitordata te stimuleren, lanceert TNO vandaag een nieuwe website: www.monitorarbeid.nl

Op deze site vindt u meer informatie over het monitoronderzoek onder werknemers (NEA), werkgevers (WEA) en zelfstandigen (ZEA). U vindt er vele publicaties die op basis van de monitordata zijn verschenen. U kunt de data zelf verkennen, bijvoorbeeld aan de hand van diverse interactieve visualisaties. Tot slot vindt u verschillende voorbeelden van toepassing van de data in maatwerkonderzoek, toolontwikkeling, scenariostudies etc.

De gegevens zijn afkomstig uit het programma Monitoring van Arbeid, dat in nauwe samenwerking met het CBS en in overleg met het ministerie van SZW en sociale partners is vormgegeven. Het monitorprogramma faciliteert sociale partners, branche- en beroepsorganisaties, bedrijven en instellingen, overheden en overheidsorganen bij de ontwikkeling en evaluatie van beleidsmaatregelen.

Thema: Monitoring en Evaluatie
Bron: Multimedia

Links naar thema:

Werkkenmerken naar regio

Duurzame inzetbaarheid

Agressie op het werk