Labour market rigidities can be useful. A Schumpeterian view

2013 – Sinds economen in de jaren ’70 het ‘aanbod-zijde’-denken introduceerden, is de opvatting dominant dat de hoge (Europese) werkloosheid wordt veroorzaakt door “starre” arbeidsmarkten. De meestal genoemde oorzaken zijn: hoge minimum lonen, hoge sociale voorzieningen, sterke vakbonden, de macht van zogenaamde “insiders” en sterke bescherming tegen ontslag.

Deregulering van de arbeidsmarkt leidt tot een verzwakking van de onderhandelingspositie van arbeid en dus tot loonsverlaging. Uiteindelijk kan die loonsverlaging een stijging van de werkgelegenheid teweeg brengen. Hier tegenin betogen de auteurs van deze boekbijdrage dat:

(1)   landen met een meer flexibele arbeidsmarkt een laagproductieve en dus een meer arbeidsintensieve groei van het BBP hebben; maar het is zeer onzeker of dit inderdaad tot lagere werkloosheidscijfers zal leiden.

(2)   er geen verschil is in groei van het BBP tussen landen met een rigide arbeidsmarkt en die met een ‘geliberaliseerde’ of flexibele arbeidsmarkt.

(3)   rigiditeit op de arbeidsmarkt nuttig kan zijn voor het ‘geroutineerde’ innovatiemodel (Schumpeter II).

Claims over de voordelen van flexibilisering van arbeidsmarkten worden meestal gemaakt in de veronderstelling dat flexibilisering de innovativiteit en de arbeidsproductiviteit niet zou beïnvloeden. In dit boekhoofdstuk worden theoretische argumenten gegeven en empirisch bewijsmateriaal gepresenteerd waaruit blijkt dat dat wel het geval is. Het hoofdstuk laat de ontwikkeling zien op enkele belangrijke economische variabelen voor de periode 1960 – 2011. Het betreft een groep landen waar het Rijnlands model (‘oud-Europa’) dominant is en waar een rigide arbeidsmarkt zou heersen in vergelijking met een groep Angel-Saxische landen waarin een geliberaliseerde arbeidsmarkt zou functioneren. Daarna voeren de auteurs theoretische argumenten en empirisch bewijs aan voor de stelling dat flexibilisering een negatieve invloed heeft op de  innovatie en de groei van arbeidsproductiviteit.

Verwijzing: Kleinknecht, A., Naastepad, C.W.M, Storm, S., and Vergeer, R. Labour market rigidities can be useful.A Schumpeterian view. In: Fadda, S., Tridico, P., (eds., 2013) Financial Crisis, Labour Market and Institutions. Oxon: Routledge Taylor & Francis group. (zie bijlagen pdf)

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Innovatie & Innovatiemanagement.

Bron: boeken