Kuhn, opleiden en World Class Manufacturing

2014 – Kuhn in Geldrop is producent van landbouwmachines. Daarbij wil Kuhn zich onderscheiden op de markt. Er wordt geproduceerd op klantspecificaties. De medewerkers moeten begrijpen wat de klant wil. Het bedrijf investeert van oudsher veel in scholing en is twee jaar geleden ook gestart met World Class Manufacturing (WCM). Bij Kuhn Geldrop werken 400 medewerkers, wereldwijd heeft Kuhn 2800 medewerkers.

Opleiden en World Class Manufacturing
De veranderende markt vraagt om slimmer produceren. Daarom is Kuhn twee jaar geleden gestart met World Class Manufacturing WCM. Er werden verbeterteams samengesteld met medewerkers van verschillende afdelingen. Tegelijk is men gestart met een opleidingstraject op MBO niveau richting WCM. De verbeterteams analyseren onder leiding van een externe adviseur problemen in de productie en voeren metingen uit om verspillingen terug te halen, voorraad te reduceren en hiermee de productiviteit te verbeteren. Dit om een structurele werkverbetering, een betere output en een hoger kwalitatief product te verkrijgen en de samenwerking tussen de afdelingen te bevorderen.

Aanpak
In plenaire bijeenkomsten is het wat en waarom uitgelegd van het traject. Mensen die problemen hadden met het scholingstraject – het gaat ook om medewerkers die al 30 tot 40 jaar bij het bedrijf werken- konden terecht bij HRM en voor hen werden passende oplossingen gezocht. Zij werden bijvoorbeeld niet bij de analyse betrokken maar wel in de uitvoeringsfase. In een eerder traject werd het ‘leren op de werkvloer’ al gefaciliteerd door eigen praktijkopleiders aan te stellen. De scholing vindt binnen werktijd plaats (ook voor de mensen die in ploegdienst werken). De verbeterteams zijn samengesteld uit medewerkers van verschillende afdelingen. De afdeling bepaalt zelf wie wordt afgevaardigd. Verbeterteams analyseren ook fouten van andere afdelingen/machines. Daarbij is het zaak niet de medewerkers als oorzaak van falen aan te wijzen en is ook de manier waarop iets bespreekbaar wordt gemaakt van belang. Ieder verbeterteam krijgt de vrijheid om veranderingen in te voeren. Daarbij werden medewerkers werden gestimuleerd om in de eerste plaats kleine zaken voor te stellen die op korte termijn uitvoerbaar zijn.

Resultaten
Er wordt efficiënter geproduceerd. Kostprijs en kwaliteit zijn beter in evenwicht en het product is op een hoger niveau.De werkwijze bevordert samenwerking tussen disciplines en afdelingen. Medewerkers zien het productieproces als geheel waaraan iedereen een bijdrage levert. Men heeft meer begrip voor elkaar en gaat gezamenlijk naar een eindoplossing toe werken. Er kan meer productie worden geleverd met minder mensen. Het takenpakket van medewerkers wordt breder, conform wat iemand kan. Het werken met WCM maakt het bedrijf aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers.

Randvoorwaarden
Communicatie van boven naar beneden en gedragenheid in het bedrijf  laten zien dat iedereen erachter staat. Het proces zodanig organiseren dat medewerkers er zichzelf in kunnen vinden. Duidelijkheid. Alle in gang gezette projecten laten doorgaan, ook als het druk is. Binnen een verbeterteam iedereen in zijn waarde laten. Mensen het gevoel geven dat er iets met hun ideeën wordt gedaan of uitleggen waarom dat nog niet gebeurt en wanneer wel. Ook kleine dingen oplossen en resultaten laten zien.

Meer informatie
www.kuhn.com

Thema’s: slimmer werken, talentontwikkeling

Sector: Machineindustrie/ High tech, new materials

Bron: case