Kraamkamer Sociale Innovatie

renovatie fiets- en voetgangerstunnel van de Maastunnel

Kraamkamer sociale innovatie

2021 – In dit YouTube filmpje staat de renovatie centraal van de voetgangers- en fietstunnel van de Maastunnel in Rotterdam. Het project is een experiment voor sociale innovatie. Technisch Dienstverlener Croonwolter&dros, onderdeel van de TBI-holding, voert het project uit. Het bureau is de laatste jaren gespecialiseerd in de uitrusting van ‘smart buildings’.

Het doel van het project in de Maastunnel is de opdracht binnen de tijd en de functionele en kwaliteitseisen af te ronden en tevens de competenties van de mensen te benutten en hen prettig werk te bieden.

 

Sociale Innovatie

Croonwolters&dros gaat ervan uit dat sociale innovatie een voorwaarde is voor succesvolle technische innovatie. Het bureau heeft met deze sociale innovatie meegedongen naar de TBI-innovatieprijs en heeft daarvoor een eervolle vermelding gekregen.

In het Maastunnelproject werd ‘de mens centraal’ gesteld. Het streven was de regelvrijheden van de medewerkers aan het project te vergroten en het project met het hele team te realiseren.

 

Aanpak

Croonwolters&dros heeft eerst de projectleider van de Maastunnel benaderd om te onderzoeken of er een mogelijkheid was om het project op sociaal innovatieve wijze aan te pakken. Daarna is het plan aan het voltallige bouwteam voorgelegd. Er is een multidisciplinair werkteam samengesteld. Het team heeft ter voorbereiding een ander sociaal innovatief bedrijf bezocht: Aldoa. En er zijn innovatieve ideeën voor de uitvoering van het werk verzameld onder de werknemers. 20 ideeën werden gehonoreerd. Een voorbeeld daarvan is een stoeltje dat ondersteunt bij werk dat geknield moet worden uitgevoerd.

Ook is gewerkt aan de sfeer op het werk. Mensen moeten zich thuis voelen op het werk en respect hebben voor elkaar, voor ‘binnen-’ en ‘buiten-mensen’.

Het idee is weliswaar van bovenaf geïntroduceerd, maar voorbereid en uitgevoerd met hele team.

 

Resultaat

Het project is succesvol afgerond.

 

Lessons learned

Vooraf: op een bouwplaats werkt een tijdelijk samengestelde groep mensen met uiteenlopende disciplines. De ervaringen kunnen niet één op één worden overgenomen voor een vast team in bijvoorbeeld de industriële productie.

De top moet in de aanpak geloven en dat uitdragen, de dialoog er over aangaan en de aanpak aantrekkelijk en leuk maken. Dat is hier bijvoorbeeld gebeurd door mee te dingen naar de innovatieprijs.

Er moet ruimte zijn voor innovatieve ideeën van onderop.

De directieve en hiërarchische leiderschapsstijl en -rol die gebruikelijk zijn in de installatie-sector, moeten worden losgelaten en vervangen door leiderschap dat verbindt,  ruimte biedt en het nemen van verantwoordelijkheid faciliteert.

Referentie

https://youtu.be/i0laik9I2Io