Kortcyclische arbeid, kan het ook anders?

Zoektocht naar organisatorische oplossingen voor kortcyclische arbeid in de voedingsindustrie

2016 – Deze brochure, tracht inzichten te geven in de problematiek van kortcyclische arbeid en reikt een aantal arbeidsorganisatorische oplossingen. Flanders Synergy voerde, in opdracht van en in samenwerking met IPV, een onderzoeksproject uit in de voedingsindustrie, met als hoofdvraag: ‘Hoe zorgen we er dan voor dat mensen niet zot en ziek draaien door die kortcyclische arbeid?’

 

Voedingsindustrie

In tegenstelling tot de rest van de industrie is de werkgelegenheid in de voedingsindustrie stabiel. Daardoor is de voedingssector de grootste industriële werkgever van ons land (België) geworden, met kansen voor zowel hoger geschoolden, technici, als lager geschoolden. Groeiende export en per­manente innovatie liggen hieraan ten grondslag. Producten én processen worden vernieuwd. De sector wordt gekenmerkt door een steeds toenemende diversiteit aan producten en een blijvende mix van artisanale, semi-industriële en sterk geautomatiseerde productieprocessen.

 

Kortcyclisch werk

Een deel van het werk heeft een kortcyclisch karakter met telkens min of meer dezelfde taken en handelingen. Als mensen dit deel van het werk een hele dag moeten uitvoeren, bekom je jobs met weinig uitdaging, die risico’s inhouden voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van mede­werkers, en die dus ook gepaard gaan met veel ziekteverzuim en verloop.

 

Oplossingen?

Voedingsbedrijven zijn zich bewust van deze problematiek en doen al heel wat inspanningen om oplossingen te vinden. Er wordt bijvoorbeeld volop geïnvesteerd in ergonomische maatregelen. Er wordt geroteerd over verschillende taken en jobs. Bovendien er is al heel wat repetitieve arbeid ‘weggeautomatiseerd’. Maar die automatisering kent grenzen: om de nodige flexibiliteit te behouden, zal er in de voedingsindustrie een belangrijk aandeel menselijke arbeid nodig blijven.

 

Innovatief organiseren en slimmer werken

Het komt er vooral op neer om het werk slimmer te verdelen, medewerkers bre­der inzetbaar te maken en meer te betrekken bij het productieproces. Het resultaat? Jobs worden meer werkbaar, medewerkers meer gemotiveerd. Door het werk anders te organiseren winnen bedrijven bovendien aan slagkracht: minder plannings- en kwaliteitsproblemen, meer flexibiliteit richting markt en klant, snellere product- en proceswissels, … Een win-win dus: werkbare jobs in wendbare bedrijven

 

Referentie

De Craecker, F., Drees, L., Eeckelaert, L. & Maenen, S. (2016). ‘Kortcyclische arbeid, kan het ook anders? Zoektocht naar organisatorische oplossingen voor kortcyclische arbeid in de voedingsindustrie’. Flanders Synergy – IPV.

Beschikbaar via: FS-IPV_kortcyclischearbeidindevoedingsindustrie_web_0.pdf (alimento.be)