Kookboek Sociale Innovatie

2008 – Het Kookboek Sociale Innovatie praat iedereen die zich interesseert voor sociale innovatie bij met de huidige ontwikkelingen op het gebied van vernieuwing van de (arbeids-)organisatie. Het boek biedt een afwisselende combinatie van een tiental prikkelende visies en een twintigtal praktijkverhalen. De diversiteit aan thema’s en organisaties toont aan hoe breed toepasbaar sociale innovatie is en welke toegevoegde waarde het kan leveren.

De visies zijn verzorgd door diverse prominenten uit de politiek, wetenschap en maatschappelijk speelveld, onder meer: prof. Henk Volberda, Rotterdam School of Management, Alexander Pechtold. fractieleider D’66, Alexander Rinnooy Kan, voorzitter SER en Loek Hermans, voorzitter MKB Nederland. De praktijkcases zijn afkomstig uit diverse middelgrote en grote organisaties uit het bedrijfsleven en de (semi-)overheid.

Het Kookboek Sociale Innovatie is onder meer te bestellen via www.stichtinggreenfieldgroep.eu.

Over de Greenfield Groep
Het `Kookboek sociale innovatie: visies en verhalen’ is geschreven en samengesteld door zeven consultants, die ieder een (eigen) adviespraktijk hebben en zich verzameld hebben in de `Stichting Greenfield Groep’. De Greenfield Groep heeft tot doel om projecten te realiseren, gericht op het vergroten van de bekendheid van het begrip sociale innovatie en om kennis en ervaring op te bouwen en te delen met organisaties om sociale innovatie praktisch toe kunnen passen en meerwaarde te creëren voor mens, organisatie en maatschappij.

Tijdens het NCSI congres overhandigden de auteurs het eerste exemplaar van het Kookboek sociale innovatie aan SER voorzitter Alexander Rinnooy Kan. In 2006 heeft Rinnooy Kan de adviesbranche uitgedaagd hun meerwaarde te bewijzen en hun kennis en ervaring op het vlak van sociale innovatie sterker te gaan ontwikkelen en delen. Met de lancering van het boek is de cirkel nu (deels) rond.

Keywords: Sociale innovatie