Kompass Digitalisierung

Eine Gestaltungshilfe für gute digitale Arbeit

2019 – De IG-Metall, afdeling ‘Zukunft der Arbeit’ heeft een instrument ontwikkeld waarmee ondernemingsraden in bedrijven de digitalisering in hun bedrijf kunnen beoordelen en meebepalen. Dit instrument werd gemaakt in samenwerking met twee instituten van de Universiteit van Dortmund: Het Institut für Forschung und Transfer en de Sozialforschungsstelle.

 

OR-en kunnen met deze tool twee hoofdvragen beantwoorden:

  • Hoe gaan de veranderingen het werk van de collega’s beïnvloeden?
  • Worden de opbrengsten van deze investering aangewend voor goed werk?

De IG-Metall wil met het instrument en via de ondernemingsraden er voor zorgen dat de belangen van werknemers worden zeker gesteld en dat werknemers participeren bij het ontwerp van nieuwe digitale arbeidssituaties. Het gaat om arbeids- en inkomenszekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle mensen. Werk mag geen gezondheidsgevaar opleveren en moet wel tot tevredenheid en welzijn leiden.

 

De toepassing van het instrument veronderstelt een goed en geïnstitutionaliseerd overleg tussen de ondernemingsraad en een vertegenwoordiging van de werkgever.

De tool wordt uiteindelijk ingezet in interdisciplinaire teams in het bedrijf.  Daar wordt het project beoordeeld op drie aspecten: mens-technologie, mens-organisatie, organisatie-technologie.

 

Het resultaat omvat twee grafieken: 1. De status van de digitalisering in het bedrijf en 2. Een projectprofiel, dat de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen van het voorgenomen project weergeeft.

 

Referentie

IG Metall Vorstand, Ressort Zukunft der Arbeit: (2019) ‘Kompass Digitalisierung. Eine Gestaltungshilfe für gute digitale Arbeit’. Dr. Wolfgang Storz & Dr. Detlef Gerst (redactie).

-80964

De brochure (in het Duits) over de Kompass is te downloaden via de knop hieronder.

Zie ook: steps-projekt: Kompass Digitalisierung