Knowledge work: a demanding but comfortable job

2012 – Over kenniswerk en kenniswerkers is veel geschreven. Maar vaak ontbreken goede definities en empirische onderbouwing. In dit hoofdstuk in het boek Worklife in the Netherlands (Houtman, 2012) beschrijven Pot en Smulders kenniswerk in onderscheid van ander werk, als werk waarin het bewerken, toepassen en doorgeven van kennis en informatie een belangrijke plaats inneemt. Zij maken een analyse van de functie-inhoud en de arbeidsrelatie van kenniswerkers en analyseren hoe deze kenmerken het voorkomen van burn-out, verloopgeneigdheid en arbeid-privé balans beïnvloeden. De resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit 2007 en 2009 zijn daarvoor gebruikt. De conclusies zijn dat definities er toe doen en dat kenniswerk veeleisend maar comfortabel is.

Verwijzing: Pot,F. and Smulders, P. Knowledge work: a demanding but comfortable job. Houtman, I. (ed.) 2012 Worklife in the Netherlands. Hoofddorp:TNO, 2012, 159 – 170.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Talentontwikkeling, Monitoring & Evaluatie

Bron: boeken