KMWE, innoveren door investeren in mensen

KMWE innoveren door investeren in mensen

2008, 2015 – KMWE is een case in drie TNO publicaties over aanverwante onderwerpen. In het onderstaande vatten we samen wat in die studies gevonden is aan sociale innovaties.

KMWE is toeleverancier en partner voor de High Tech Machinebouw en Aerospace. Het bedrijf is niet alleen aanbieder van hoogwaardige, geautomatiseerd verspaande onderdelen, maar ook van de montage en engineering van functioneel geteste mechatronische modules. Naast de vestigingen in Eindhoven heeft KMWE ook vestigingen in het buitenland (Maleisië en India). In 2015 werken er 300-320 medewerkers in Eindhoven.

2008 – KMWE is een van de zes cases in de publicatie van TNO en de Koninklijke Metaalunie: ‘Productiviteit: Investeren in mensen, machines en organisatie’.

De sociale innovatie
De sociale innovatie die in het verslag wordt beschreven betreft het verhogen van de verantwoordelijkheden van de medewerkers voor hun werktijden met behulp van het invoeren van het Verschoven Werktijden Systeem (VWS) bij de divisie Precision Systems. Het bedrijf kan daardoor wel zes dagen per week produceren zonder een ploegensysteem. De medewerkers werken drie dagen van 10,5 uur en zij zijn vier dagen vrij. Twee medewerkers werken afwisselend aan dezelfde machines en moeten ervoor zorgen dat de machines zes dagen per week draaien. Verlof wordt geregeld in overleg met de directe collega.

Aanleiding
Het bedrijf hoopt met VWS schaars en hoog opgeleid personeel aan zich te binden.

Aanpak
Het bedrijf is begonnen met een pilot op beperkte schaal met gemotiveerde werknemers. De OR is erbij betrokken zodat ook zij het systeem begrepen. Hierdoor werden andere werknemers ook enthousiast om mee te doen met het nieuwe systeem.

Resultaten:
De kosten zijn iets hoger, maar er tegenover staan voordelen als verhoging van de productiecapaciteit, flexibiliteit en productiviteit. Ook is de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers hoog en het ziekteverzuim laag.

Referentie
Het volledige artikel is onderdeel van de gids Productiviteit: Investeren in mensen, machines en organisatie, uitgegeven door TNO en de Koninklijke Metaalunie (2008). De digitale versie van deze gids is te vinden in de bijlage.

2015 – In 2015 is door TNO een studie gedaan bij KMWE die vooral betrekking had op skills en leren in een snel veranderende omgeving. De resultaten zijn gerapporteerd in twee TNO publicaties:  ‘Leren in een turbulente omgeving. Vijf inspirerende voorbeelden’ (2015) en ‘Smart skills voor Smart Industry. Hoe werk verandert in de fabriek van de toekomst’ (2016).

De sociale innovatie
De vernieuwing in de arbeidsorganisatie en arbeidsrelaties is dat er in de teams steeds meer aandacht is voor leren en innoveren. Ambitie bij medewerkers is nodig om te blijven innoveren in de Hightech branche, het initiatief moet vanuit de medewerker/leerling komen. “Het brengt geen stress, het hoort erbij, maakt het afwisselend.” De medewerkers merken zelf niet eens dat ze continu innoveren.
Daarnaast zijn er nieuwe vormen van externe samenwerking ontwikkeld met opleidingsinstellingen en met concullega’s (niet onder elkaars duiven schieten op de arbeidsmarkt).

Aanleiding
KMWE wil graag proactief zijn, snel kunnen schakelen, ontwikkelingsgezind zijn, initiatiefrijk en flexibel. Naast kennisoverdracht van extern naar intern leren is er ook veel aandacht voor kennisoverdracht van oud naar jong.
Naast zich snel ontwikkelende eisen aan vakkennis op de gebieden mechanica, electronica, electrotechniek en mechatronica en talenkennis (Nederlands en Engels) zijn meer en meer ‘soft skills’ nodig zoals: communiceren, samenwerken in teamverband. Bovendien worden meer eisen gesteld aan houding en gedrag: flexibiliteit, initiatief, leiderschap, pro-actief en meedenken met de klant.

Aanpak
Vanwege de turbulente omgeving en de snel veranderende opleidings- en vaardigheidseisen heeft het bedrijf een goede samenwerking met externe opleidingen voor VMBO en MBO ontwikkeld en besteedt het zeer veel aandacht aan intern trainen en informeel leren op de werkvloer.
Om de kennis op de scholen up-to-date te houden worden regelmatig uitwisselingen tussen medewerkers en docenten op de MBO scholen georganiseerd. Medewerkers leren van hun eigen fouten door ze zelf op te lossen, hierna wordt een terugkoppeling verzorgd door de eindverantwoordelijke. Ook kunnen ze problemen die ze tegenkomen rapporteren in het programma ProWorks. Dit systeem genereert feedback en daardoor wordt het werkproces steeds weer verbeterd. Binnen het bedrijf is veel aandacht voor competentie-management en van elkaar leren. Door middel van een anonieme vragenlijst onder de medewerkers, wordt feedback verzameld over managers en de gang van zaken rondom het werk.

Resultaten
Door het beleid gericht op extern en intern opleiden en leren heeft KMWE het dreigend tekort aan instroom én de veranderende eisen aan kennis en vaardigheden weten op te vangen. Dit – naast maatregelen als een flexibele schil van 5-10% en diversificatie van opdrachtgevers – maakt dat EMWE in een turbulente omgeving staande blijft.

Referentie
Gründemann, R.W.M.; Keijzer, L.E.; Sanders, J.M.A.F.; Torre, W. van der. ‘Leren in een turbulente omgeving. Vijf inspirerende voorbeelden’(2015) TNO notitie 15117. Zie elders in deze Kennisbank: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nl/nl/kennis/kennisbank/leren-in-een-turbulente-omgeving–vijf-inspirerende-voorbeelden/1309?q=turbulente

Gijsbers, Govert; Broek, Tijs van den; Esmeijer Jop en Sanders, Jos: ‘Smart skills voor Smart Industry. Hoe werk verandert in de fabriek van de toekomst’ (2016). TNO 2017 R10618. Zie elders in deze Kennisbank:

https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/smart-skills-voor-smart-industry-hoe-werk-verandert-in-de-fabriek-van-de-toekomst/