Kesselaar & Zn.

Een bijzonder bouwbedrijf

Kesselaar & Zn. een bijzonder bouwbedrijf

2023 – Kesselaar & Zn. is een bouwbedrijf in Alkmaar, dat vastgoed in de regio bouwt, onderhoudt en verduurzaamt. Er werken thans ca. 50 medewerkers in vaste dienst en er zijn vaste en langdurige relaties met partners en opdrachtgevers, vooral uit de regio.

De ‘sociale innovatie’

De oprichting van dit bedrijf zo’n dertig jaar geleden, zou je kunnen zien als een sociale innovatie. Anders dan in de meeste bouwbedrijven werd hier van meet af aan uitgegaan van vertrouwen in, samenwerking met en gelijkwaardigheid van alle medewerkers in het bedrijf.

 

Strategie

De doelen van Kesselaar & Zn. zijn: een mooi proces neerzetten en een beter product opleveren. Geld en groei staan niet voorop. Met co-makers wordt ook samengewerkt op basis van vertrouwen.

Het bedrijf werkt met een langetermijnperspectief. Het bedrijf moet in 2028, bijvoorbeeld nog meer klantgericht zijn en CO2 neutraal.

 

Structuur en werkwijze

Kesselaar & Zn. bestaat uit drie afdelingen, ingericht naar klantgroep en aard van het werk: 1. Onderhoud, 2. Grote innovaties en nieuwbouwprojecten en 3. Bedrijfsvoering. Binnen deze afdelingen opereren groepen die het werk uitvoeren, samen met co-makers. Het proces bij Onderhoud is als volgt: de opdracht-bon komt binnen bij de werkvoorbereiding. De uitgewerkte opdracht wordt doorgegeven aan de uitvoerder. Deze regelt op hoofdzaken het werk en de planning met de comakers. De uitvoerende timmerman werkt de opdracht af volgens een protocol, samen met de comakers. Deze timmerman houdt contact met de opdrachtgever en/of bewoners en hij coacht zo nodig de loodgieter, elektricien, schilder, tegelzetter of stukadoor van een andere aannemer of ZZP-er. Bij Nieuwbouw en projecten is er voor elke opdrachtgever een ‘contractmanager’ of projectleider en daarnaast een werkvoorbereider en vijf eigen timmermannen. Zij zijn verantwoordelijk voor de klanttevredenheid, de doorlooptijd en twee à drie innovaties.

Het protocol of de ‘gestandaardiseerde werkwijze’ wordt samen met de uitvoerende medewerkers opgesteld en steeds verbeterd en daarbij wordt ook data-analyse gebruikt. Medewerkers worden aangemoedigd om kritisch naar het eigen proces te kijken en met verbeter-ideeën te komen.

 

Cultuur

Aan medewerkers wordt door directie en collega’s vertrouwen en waardering gegeven. Zij worden regelmatig geïnformeerd over voortgang en resultaten en ze worden betrokken bij de ontwikkeling van de protocollen en van het langetermijnperspectief. Er wordt naar ze geluisterd als ze hun visie, ideeën of bezwaren naar voren willen brengen.

De leiding is zich ervan bewust dat ze het goede voorbeeld moet geven. Zo wordt een veilig klimaat gecreëerd waardoor de medewerkers de verantwoordelijkheid die bij ieders rol past, ook echt nemen. Er zijn geen functioneringsgesprekken; wel voortgangs- en loopbaangesprekken.

Dit bouwbedrijf vormt een contrast met de rest van de bouwsector waar kortetermijndenken en sturen op maximale winst gangbaar zijn. Bij Kesselaar & Zn. gelden de ‘kernwaarden’: gastheerschap, loyaliteit en vernieuwing.

 

Resultaat

Meestal is het resultaat bij Kesselaar & Zn. een goed product en lagere kosten. De klanttevredenheid is prima. Er is jaarlijks een winst waarin de medewerkers mee delen conform bepaalde ‘spelregels’..

De werknemers ervaren een heel duidelijk positief verschil met hun vorige werkgevers.

‘Kesselaar & Zn. is geen doorsnee bouwbedrijf, het is menselijk en sociaal, je wordt behandeld als persoon; er zijn geen bazen, er is geen controle. Hier heb je vertrouwen en vrijheid, de lijnen zijn heel kort. We denken in oplossingen. Het is gewoon een mooi bedrijf’.

 

Referentie

Fietje Vaas: Kesselaar & Zn. een bijzonder bouwbedrijf. 2023 Leiden, TNO

Het caseverslag is als bijlage toegevoegd en te downloaden via de knop hieronder.