Kenniscocreatie: samenspel tussen wetenschap en praktijk

Vrije Universiteit Amsterdam / Athena Instituut

Kenniscocreatie: samenspel tussen wetenschap & praktijk

Complexe, maatschappelijke vraagstukken transdisciplinair benaderd

B.J. Regeer, J.F.G. Bunders

2007

136 pagina’s

In de afgelopen eeuw is de welvaart in Nederland zichtbaar toegenomen. Tegelijkertijd worden wij in de 21ste eeuw op allerlei vlakken geconfronteerd met hardnekkige problemen die niet eenvoudig op te lossen zijn. Zoals de RMNO al langere tijd benadrukt: voor ongestructureerde problemen is een gezamenlijk leerproces tussen verschillende maatschappelijke actoren nodig. Gespecialiseerde kennis, professionals en beroepspraktijken zijn onvoldoende voor een oplossingsgerichte probleembenadering wanneer het ongestructureerde problemen betreft. De complexiteit van de hedendaagse samenleving vraagt om een andere benadering van maatschappelijke problemen.

In deze publicatie komen acht mensen uit de praktijk van overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het woord. Zij voorzien het verhaal van anekdotes, reflecties, ervaringen en deskundigheid. Hoe geven zij vorm aan complexe samenwerkingsprocessen? Wat is de betekenis van kenniscocreatie in hun werkpraktijken?

In deze publicatie over transdisciplinariteit, “Kenniscocreatie:samenspel tussen wetenschap en praktijk” betrekken de auteurs terecht het gezichtspunt, dat het hier niet gaat om een zelfstandige wetenschappelijke evolutie maar om procesvoering op de brug tussen kennis en beleid. Leerprocessen ter wille van een volwassen ontmoeting met maatschappelijke complexiteit vormen de kern van transdisciplinaire activiteit. Daarin leren beide partijen, wetenschappers en beleidsmakers. Dat vergt interactiviteit, communicatie, gemeenschappelijk streven naar robuustheid. De auteurs hebben een toegankelijk boek voortgebracht waarin veel valt te genieten en te leren. Voor allen die veel kennis gebruiken bij het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken lijkt mij het boek een onmisbaar instrument voor hun handwerk. Voor iedere onderzoeker die streeft naar relevantie is het een must.

Het rapport Kenniscocreatie: samenspel tussen wetenschap en praktijk (2007) van B.J. Regeer & J.F.G. Bunders is te vinden in de bijlagen.