Kennis kapitaliseren

2011 – Er is een nieuwe loot aan de stam van de ‘Right to copy’ reeks van Alares: ‘Kennis kapitaliseren’, geschreven door Ralph Boeije en Robert van Oirschot. Alares borduurt hiermee voort op het gedachtegoed uit ‘De open kennisomgeving’ en laat zien dat organisaties met kennis geld kunnen verdienen. Kennis als verborgen kapitaal. In een aantal stappen maken de auteurs inzichtelijk hoe een organisatie kapitaliseert op haar kennis bij de instroom, doorstroom en de uitstroom van medewerkers.

Kennis is de belangrijkste productiefactor in de huidige kenniseconomie. Het gevolg is een toenemende aandacht voor kennis als productiefactor. Toch is er maar weinig aandacht voor het effect dat (verlies en winst van) kennis op organisaties heeft. Het is de realiteit van iedere organisatie: met elke medewerker die vertrekt gaat een schat aan waarde verloren. Maar weten we dit in bedragen om te rekenen? Een nieuwe medewerker kost geld voordat hij geld oplevert. Maar weten we hoeveel? En kunnen we binnen de organisatie het kennisproces zo vormgeven dit leidt tot meer innovatie en meer productiviteit?

Kennis kapitaliseren is de businesscase voor het investeren in kennis. Investeren in kennis is investeren in de toekomst. Een duurzaam en positief resultaat staat of valt met het benutten van kennis van binnen én buiten de eigen organisatie. In deze publicatie tonen de auteurs aan dat het loont om nu te investeren in de duurzaamheid van de kennisorganisatie. Het resultaat is efficiëntie en innovatie. Innoveren kost geld. Kapitaliseren op kennis levert geld op. 

Verwijzing
De publicatie ‘Kennis Kapitaliseren’ (2011) van R. Boeije & R. van Oirschot is opgenomen als bijlage. 

Keywords: talentontwikkeling & externe samenwerking & kenniseconomie